Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Vattendirektiv

Inom EU reglerades vattenfrågor länge av flera olika direktiv. Detta förändrades år 2000 då samtliga medlemsländer antog det så kallade Vattendirektivet (2000/60/EG). På denna sida kan du läsa om Vattenmyndigheterna och Vattenrådet.

Beskriver min bild

Vattenmyndigheterna

När Vattendirektivet infördes i svensk lag bildades fem vattenmyndigheter för att stötta och samordna arbetet. De fem vattenmyndigheterna är indelade efter Sveriges huvudavrinningsområden.

Svenljunga kommun ligger inom Västerhavets vattendistrikt. Distriktet sträcker sig från norra Skåne till Göta älvs källflöden i Härjedalen och Norge. I distriktet ingår helt eller delvis 112 kommuner, nio län och två länder.

Vattenmyndigheten har fastställt miljökvalitetsnormer för både ytvattenförekomster och grundvatten i vattendistriktet. Även en förvaltningsplan är fastställd. Mer information om detta finns på Vattenmyndigheternas webbplats. 

Vattenråden

Vattenråden ska arbeta med samverkan inom vattendirektivet. I vattenråden kan vem som helst vara medlem. Företag, förening eller privatperson. Syftet är att få en bild av ett helt avrinningsområde och samverka över kommun och länsgränser för att nå vattendirektivets mål.

Svenljunga kommun är medlem i Ätrans vattenråd, och sitter med i dess styrelse, då den största delen av kommunen tillhör Ätrans avrinningsområde. En liten del av de västra kommundelarna tillhör Viskans avrinningsområde.

För att nå "God status" i alla vatten behöver vi arbeta både över administrativa gränser men också samverka på lokal nivå med de som bor och verkar vid vattendragen. 

.

Hanna Sveningsson, Samhällsplanerare, 0325-184 36
Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef, 0325-183 39

Uppdaterad: