Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Grundvatten

Grundvatten bildas av regn- och smältvatten, eller när vatten från vattendrag läcker ut i den omgivande marken. Vattnet tränger ner genom markytan och fyller porer i marken och sprickor i berggrunden.

glaskula i vatten

Vattentäkter

Kommunens vattenverk tar vatten från grundvattentäkter. Detsamma gör du som har en egen brunn. Grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Det är det vatten som påträffas när man gräver i marken och det blir vatten stående i gropen. Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och i berggrunden. Det mesta av vattnet i sjöar och vattendrag kommer från grundvatten.

För att skydda de kommunala grundvattentäkterna från föroreningar upprättar man vattenskyddsområden runt om. Du som har egen brunn ansvarar själv för att ditt vatten inte förorenas, till exempel genom att inte använda gödningsmedel och kemikalier i direkt anslutning till brunnen.

Grundvattennivåer

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGUs information om grundvatten utgör ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning.

När det är låga grundvattennivåer kan kommunen besluta om bevattningsförbud. Det innebär att man förbjuder användandet av vatten från kommunens vattentäkter till annat än mat, dryck och hygien.

.

Anders Kjellberg, VA-chef, 0325-180 12
Sandra Andersson, Miljöhandläggare, 0325-181 81

Uppdaterad: