Tillbaka till startsidan

Du är här:

Enskilda vägar och vägbidrag

Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar.

en solig men dimmig skogsväg

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de kommunala och statliga. Det är ofta en vägsamfällighet som är väghållare för de enskilda vägarna, men det kan även vara en privatperson.

Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om vad en vägsamfällighet är. 

Vägbidrag

Privata/enskilda väghållare kan ansöka om vägbidrag för skötseln av sina vägar. Det finns både statliga och kommunala bidrag att söka.

Statligt vägbidrag

Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden.

Förutsättningarna för statligt vägbidrag hittar du på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunalt vägbidrag

Du kan få kommunalt vägbidrag för underhåll av utfartsväg från en året runt-bebodd fastighet fram till statlig väg.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef, 0325-181 93

Uppdaterad: