Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Enskilda vägar och vägbidrag

Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar.

en solig men dimmig skogsväg

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de kommunala och statliga. Det är ofta en vägsamfällighet som är väghållare för de enskilda vägarna, men det kan även vara en privatperson.

Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om vad en vägsamfällighet är. 

Vägbidrag

Privata eller enskilda väghållare kan ansöka om vägbidrag för skötseln av sina vägar. Det finns både statliga och kommunala bidrag att söka.

Statligt vägbidrag

Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden.

Förutsättningarna för statligt vägbidrag och blanketter för ansökan hittar du på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunalt vägbidrag

Vi ser över hanteringen av vägbidrag inför 2024 för att få en mer användarvänlig ansökningsprocess. I samband med det kommer vi även att se över bidragsbestämmelserna.

.

Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef, 0325-181 93

Uppdaterad: