Du är här:

Frågor och svar - eldning av avfall

Eldar du grenar och löv i trädgården? Eller eldar du upp annat avfall? På den här sidan har vi samlat frågor och svar kring eldning av avfall och vilka konsekvenser det får för framtiden.

en tanke bubbla mer en glödlampa i

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer vid normal skötsel av tomtmark. Det är löv, gräs, ogräs, fallfrukt och rester från häck och buskar som klippts. Det är inte sand, jord, sten, stora grenar eller stubbar.

Vad får jag elda upp hemma på min tomt?
Vad ska jag tänka på om jag eldar upp mitt trädgårdsavfall?
Trädgårdstipparna, var finns de?
Om jag inte komposterar mitt trädgårdsavfall – kan jag slänga det i skogen då?

Annat avfall

Eldning av annat avfall än trädgårdsavfall är alltid förbjudet. Detta gäller även eldning i tunna, kamin eller panna. Nästan allt annat avfall ingår i ett kretslopp eller i ett system för producentansvar och ska sorteras ut och lämnas på de ställen som finns anvisade. Eldning av annat avfall leder till utsläpp av gifitiga ämnen.

Varför får jag inte elda avfall, papper är ju gjort av träfibrer?
Varför kan inte jag elda upp avfallet när det ändå eldas upp av kommunen?
Vilka gifter/farliga ämnen kommer ut med röken?
Vad gör jag med askan?
Tar marken skada när jag eldar avfall?
Kan jag bli straffad om jag eldar avfall?

Exempel på giftiga och farliga ämnen

Här har vi listat några av de vanligaste giftiga och farliga ämnen som kan frigöras vid eldning av avfall.

Flamskyddsmedel
Formaldehyd
Isocyanater
Tungmetaller
Dioxiner
PAH:er
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: