Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Farligt avfall

Det är viktigt att du sorterar ut ditt farligt avfall och lämnar in det för korrekt hantering. Farligt avfall förstör vår miljö om vi inte tar hand om det på rätt sätt.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är sådant som på något sätt är skadligt för människor, djur eller vår miljö om det inte omhändertas på rätt sätt. Exempel på farligt avfall är:

 • oljor,
 • färgrester,
 • lack,
 • nagellack,
 • sprayburkar,
 • lösningsmedel,
 • avfettningsmedel,
 • syror,
 • kemikalier,
 • glödlampor,
 • lågenergilampor,
 • lysrör,
 • batterier,
 • läkemedel,
 • tryckimpregnerat trä,
 • kvicksilverinstrument och så vidare.  

Var ska jag lämna mitt farliga avfall?

Det är vårt ansvar att samla in och ta hand om hushållens farliga avfall. Du kan lämna mindre mängder farliga avfall på återvinningscentralen Moga Returen. Visst farligt avfall kan du även lämna på apotek eller i butiker.

På återvinningscentralen

På återvinningscentralen finns en speciellt avsedd plats för farligt avfall. Lämna avfallet på bänken så tar personalen hand om det. Är du osäker på hur du ska sortera kan du kontakta personalen. Tänk på att inte blanda olika vätskor. Lämna hela och förslutna förpackningar som är märkta med innehåll, antingen originalförpackning eller om du själv märker dem.

Du kan lämna mindre mängder kostnadsfritt, visst farligt avfall tar vi betalt för. Se våra Avgifter, regler och abonnemang.

På apotek

På apoteket ska du lämna överblivna läkemedel och kanyler. Om du häller ut läkemedlen i avloppen förorenar de både vattnet och vår natur.

 • Tabletter och kapslar behöver du inte sortera och tabletter kan sitta kvar i sina tablettkartor.
 • Plåster som innehåller läkemedel ska du lämna in, det finns en stor mängd aktiva substanser kvar i dem.
 • Till kanyler får du från apoteket en särskild behållare som du lägger kanylerna i innan du lämnar in dem.
 • Elutrustning för medicinska ändamål kan du lämna tillbaka om du köper ny liknande utrustning.
 • Batterier kan du lämna på apotek som har batteriholkar.

I butiker

Det finns butiker där du kan lämna farligt avfall, till exempel glödlampor och batterier. De finns i så fall ofta vid ingången eller i pantrum.


.

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Telefontider: måndag och onsdag 08.00-12.00

tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: