Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kompostering av hushållsavfall

Du som komposterar ditt hushållsavfall i godkänd kompost kan minska sopmängden. Det är en insats för miljön och ger dig gödsel att använda i trädgård och odling. Du kan ha kompost för matavfall eller trädgårdsavfall

Beskriver min bild

Fördelen med att kompostera

Du som komposterar får ett bra material för jordförbättring, planteringsjord och toppdressing av gräsmattan. För att kompostera matavfall behöver du en så kallad varmkompost, en behållare som är skadedjurssäker och isolerad. Vill du bara kompostera trädgårdsavfall räcker det med en trädgårdskompost.

Kompostering av hushållsavfall ska alltid anmälas till kommunen. Om du komposterar ditt hushållsavfall har du möjlighet att få glesare sophämtning. Kontakta kundtjänst för vatten och avfall om du har frågor som rör sophämtning, 0325-183 35.

Anmäl kompostering av matavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kompost för matavfall

För att kompostera matavfall behöver du en varmkompost. I varmkomposten är det främst mikroorganismer som sköter nedbrytningen. Nedbrytningen i en varmkompost går betydligt snabbare än i en trädgårdskompost eftersom temperaturen blir högre, upp mot 70 grader. Om komposten inte känns varm kan det bero på sammansättningen. Det kan vara för lite näring, dålig luftomsättning, för torrt eller för fuktigt i komposten.

Det är viktigt att komposten är skadedjurssäker, det vill säga den får inte ha springor som är större än fem millimeter eller hål som är vidare än åtta millimeter. 

Trädgårdskompost

En trädgårdkompost är ett bra sätt att återföra näring till jorden. I trädgårdskomposten är det främst maskar och småkryp som sköter nedbrytningen. Trädgårdskomposten behöver varken vara isolerad eller skadedjurssäker och du kan lätt bygga en själv av till exempel trä eller lecasten. Trädgårdskomposten är även lämplig för efterkompostering av material från varmkomposten. Behållaren bör ha kontakt med marken så att maskar kan röra sig fritt in och ut ur behållaren. 

Latrinkompost

För att kompostera latrin så ställs särskilt höga krav på att rätt behållare används. Latrinkomposten måste ha en helt tät botten. Lakvattnet får inte läcka ut till marken. Kompostmaterialet måste efterkomposteras i minst ett halvår innan det används, så att skadliga mikroorganismer hinner dö. Latrinkomposten kan även användas för hushållsavfall.

Kompostering eller rötning?

Ett alternativ till kompostering är rötning. Rötning innebär också en nedbrytning av det biologiska avfallet, skillnaden är att kommunen då smlar in utsorterat matavfall från hushållen och transporterar till en rötningsanläggning.

Rötning har visat sig vara det mest miljövänliga sättet att hantera matavfall, dels därför att en större mängd matavfall då tas om hand och dels för att rötningen innebär att biogas till bränsle tillverkas i processen.

.

Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09
Anna Nikumaa, Miljöhandläggare, 0325-184 32

Uppdaterad: