Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Krisorganisation

Vid en kris kan vi starta vår krisledningsstab som fokuserar på att leda arbetet kring att lösa krisen och dess konsekvenser. På denna sida beskriver vi i breda drag vår krisorganisation.

Krisledningsstaben

I krisledningsstaben ingår tjänstepersoner inom flera olika områden. Den centrala krisledningsstaben består av cheferna i kommunledningsgruppen, kriskommunikatör, säkerhetssamordnare och en dokumentatör. De som ingår i staben är bestämda i förväg. Ett par gånger per år genomför vi olika krisövningar för att vi ska känna oss redo när en verklig kris uppstår.

Syftet med central krisledning

När kommunen behöver starta sin krisorganisation är det viktigt att alla arbetar mot samma mål. Detta för att:

  • minska konsekvenserna av en kris för medborgare och andra
  • säkerställa att driften av kommunens verksamheter kan fungera
  • sprida snabb, korrekt och tydlig information
  • ge medborgare och andra så goda förutsättningar som möjligt för att fatta egna beslut
  • säkerställa förtroendet för kommun

Krisstöd

Vid behov kan vi starta Krisstödet i kommunen. Deras jobb är att ge ”första hjälpen” på det känslomässiga planet. Som en extra resurs finns den psykologiska och psykiatriska katastrofledningsgruppen i Borås (PKL) att tillgå.

.

Uppdaterad: