Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Krisorganisation

Vid en kris har vi på kommunen möjlighet att starta vår krisledningsstab som fokuserar på att lösa krisen och dess konsekvenser.

Beskriver min bild

 I krisledningsstaben ingår tjänstemän inom flera olika områden. De som ingår i staben är utpekade i förväg. Ett par gånger per år genomför vi olika krisövningar för att vi ska känna oss redo när en verklig kris uppstår.

Syftet med central krisledning

När kommunen behöver starta sin krisorganisation är det viktigt att alla arbetar mot samma mål. Detta för att:

  • minska konsekvenserna av en kris för medborgare och andra
  • säkerställa att driften av kommunens verksamheter kan fungera
  • sprida snabb, korrekt och tydlig information
  • ge medborgare och andra så goda förutsättningar som möjligt för att fatta egna beslut
  • säkerställa förtroendet för kommun

Krisstöd

Vid behov kan vi starta Krisstödet i kommunen. Deras jobb är att ge ”första hjälpen” på det känslomässiga planet. Som en extra resurs finns den Psykologiska/psykiatriska katastrofledningsgruppen i Borås (PKL) att tillgå.

.

Kontakt

Uppdaterad: 12 oktober 2018