Tillbaka till startsidan

Du är här:

Svenljungaförslag

Genom Svenljungaförslaget har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. På denna sida får du reda på hur Svenljungaförslag fungerar och vad du behöver göra.

en bild på röda och rosa blommor på ett torg

För att vi ska kunna ta emot ditt Svenljungaförslag måste du använda blanketten här nedan eller webbformuläret. Det är nödvändigt för att få med all obligatorisk information och att förslaget följer kraven som ställs (se "vad kan ett Svenljungaförslag handla om?"). Vi kan därför inte ta emot underskrifter som har samlats in innan vi har bekräftat mottagande av förslaget och publicerat det på vår hemsida. Du som inte har möjlighet att skriva under förslaget digitalt själv kan få hjälp med detta av vårt Kontaktcenter.

Vem får lämna Svenljungaförslag?

Du som är folkbokförd i kommunen får lämna Svenljungaförslag. Äger du eller hyr du en fastighet får du också lämna Svenljungaförslag. Det finns ingen åldersgräns utan barn och ungdomar har samma möjlighet som äldre. Ideella föreningar i kommunen får lämna Svenljungaförslag däremot får företag inte lämna Svenljungaförslag.

Varför ska jag lämna ett Svenljungaförslag?

När du lämnar in ett Svenljungaförslag kan du vara med och påverka vad du tycker kommunen behöver förbättra. Genom att samla många digitala underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat. Om förslaget samlar minst 30 digitala underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling.

Vad kan ett Svenljungaförslag handla om?

Svenljungarförslaget kan handla om allt som har med kommunens verksamhet är göra och som kommunen är ansvarig för. Till exempel skola, kultur- och fritidsverksamhet, äldreomsorg, idrottsanläggningar, gång- och cykelvägar. Förslag får däremot inte handla om myndighetsutövning mot enskild, ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

Hur lämnas Svenljungaförslag?

Ett Svenljungaförslag kan antingen lämnas skriftligt på blanketten Svenljungaförslag eller skickas in via vårt webbformulär. Du måste lämna namn och fullständig adressuppgift. När du lämnar in ditt Svenljungaförslag godkänner du att ditt förslag publiceras på vår webbplats. Ditt namn publiceras i anslutning till förslaget om du inte meddelar oss att du önskar annat. Det ska framgå tydligt vad förslaget gäller - en förbättring, en förändring eller något nytt samt vad du bedömer att det kan leda till. Presentera ditt förslag på ett kortfattat sätt. Vi kommer kontakta dig om förslaget är ofullständigt.

Alla Svenljungaförslag publicerar vi på vårt Forum för Svenljungaförslag och där kan du också följa vad som händer med ditt förslag.

Vad händer med förslaget när det kommit in till kommunen?

Du får en bekräftelse på att vi tagit emot ditt Svenljungaförslag. Förslaget publiceras efter granskning på Forum för Svenljungaförslag i 3 månader för kommentarer och underskrifter. Alla underskrifter och kommentarer ska komma in via detta forum. Du som inte har möjlighet att själv skriva under digitalt eller lämna kommentar digitalt kan få hjälp med detta av vårt kontaktcenter.

Genom att samla många underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat och om förslaget samlar minst 30 digitala underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling. Då får du som förslagslämnare information om detta. Det är också möjligt att kommentera förslaget och/eller komma med förbättringar.

De förslag som samlat 30 digitala underskrifter tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde som bestämmer vilken nämnd som ska besvara förslaget. I samband med att förslaget behandlas i fullmäktige bjuds du som förslagställaren in för att presentera förslaget under några minuter. Förslaget bereds sen av den förvaltning som ansvarar för frågan och besvaras slutgiltigt av den nämnd som kommunfullmäktige har bestämt, eller direkt av kommunfullmäktige.

Svenljungaförslag som kommer in till kommunen och som vi inte kan påverka/besluta kring handlägger vi som en synpunkt. Dessa förslag och svar publicerar vi på sidan för Inkomna synpunkter om vi anser att de är av intresse för allmänheten.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Beredningstiden för Svenljungaförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen ​bör kommunen kunna fatta beslut inom ett år från det att Svenljungaförslaget väcktes.

.

Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21
Quang Nguyen, Digitaliseringsstrateg, 0325-184 05

Uppdaterad: