Tillbaka till startsidan

Du är här:

Medborgardialog

Medborgardialog ger dig möjlighet att påverka i olika frågor enligt vissa regler. Här kan du också läsa om vilka frågor som är och har varit aktuella för medborgardialog i Svenljunga kommun.         

någon som håller i sin mobil

Hur fungerar medborgardialog?

Vid en medborgardialog bjuder förtroendevalda politiker och tjänstepersoner in eller söker upp kommunens invånare för dialog. Syftet är att få reda på vad du tycker, tänker eller har för lösningar på ett speciellt problem eller en utmaning. Medborgardialog kan genomföras både vid ett fysiskt möte eller med hjälp av digitala lösningar. Dina och andras idéer är en viktig tillgång för att utveckla vår framtida kommun tillsammans.

Vad är delaktighetstrappan?

Delaktighetstrappan här nedanför visar att det finns olika nivåer av dialog och inflytande. Ämnet eller frågan tillsammans med förtroendevalda politikers beslut avgör vilket "trappsteg" som passar för varje medborgardialog. Ett "trappsteg" är inte bättre eller sämre än något annat, utan frågan eller ämnet avgör vad som är lämpligt. Det slutgiltiga ansvaret för besluten ligger alltid kvar hos våra förtroendevalda politker.

Principer för medborgardialog

Förtroendevalda politikerna i Svenljunga har beslutat om priciper för hur medborgardialogen ska gå till och avgör vilka frågor eller ämnen som är lämpliga enligt Principer för medborgardialog. Pdf, 129 kB.

Vilka frågor är aktuella?

Under fliken pågående medborgardialoger och avslutade medborgardialoger kan du läsa om vilka dialoger som pågår och vilka vi har avslutat.

.

Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: