Tillbaka till startsidan

Du är här:

Medborgardialog

Här kan du läsa om hur du kan påverka via olika former av medborgardialog och vilka frågor som är och har varit aktuella för medborgardialog i Svenljunga kommun.         

Beskriver min bild

Hur fungerar medborgardialog?

Medborgardialog innebär att förtroendevalda politiker och tjänstepersoner bjuder in eller söker upp kommunens invånare för dialog. Vi vill få reda på vad du tycker, tänker och har för lösningar på olika problem och utmaningar. Medborgardialogen sker både genom fysiska möten och via digitala alternativ. Dina och andras idéer är en viktig tillgång för att utveckla vår framtida kommun.

Vad är delaktighetstrappan?

Medborgardialog innebär olika nivåer av dialog och inflytande. Ämnet eller frågan tillsammans med förtroendevalda politikernas beslut, avgör vilket "trappsteg" som är lämpligt. Ett "trappsteg" är inte bättre eller sämre än något annat utan det beror på ämnet/problemet. Det slutgiltiga ansvaret för besluten ligger alltid kvar hos de förtroendevalda politkerna.

Principer för medborgardialog

De förtroendevalda politikerna i Svenljunga har beslutat om priciper för hur medborgardialogen ska gå till. Vid frågor och ämnen som lämpar sig bjuder våra förtroendevalda politiker in till medborgardialog. Principer för medborgardialog Pdf, 129 kB.

Vilka frågor är aktuella?

Under fliken pågående medborgardialoger och avslutade medborgardialoger kan du läsa om vilka dialoger som pågår och vilka vi har avslutat.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: