Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Avslutade medborgardialoger

Vi arrangerar regelbundet träffar för att ge möjlighet till olika former av medborgarinflytande. Här nedan finns korta sammanfattningar från tidigare medborgardialoger.

Beskriver min bild

Ombyggnad av Boråsvägen i Svenljunga

Under årens gång har kommunen fått in många synpunkter  och klagomål från kommuninvånarna om Boråsvägen och trafiksituationen där. Därför har vi beslutat att bygga om vägen och första steget var att reda ut dagens problem med trafiksituationen, för att hitta lämpliga lösningar.

För att få ett bredare underlag bjöd vi in till medborgardialog

Vid träffen i mars 2018 deltog 22 personer utöver tjänstemän. Det blev en relativt jämn representation av företagare och boende i området, politiker, kommunala tjänstemän samt övriga intresserade.

 

Efter en kort introduktion samlades man gruppvis för att diskutera:

  • Vilka problem upplever vi på Boråsvägen idag?
  • Vilka lösningar föreslår vi för att förbättra trafiksituationen


Kvällen avslutades med en diskussion kring de synpunkter som kommit fram samt information om hur arbetet går vidare.


Under hösten 2018 genomfördes en förstudie med underlag från medborgardialogen om Boråsvägen.PDF En expert på trafikmiljöer har varit delaktig i projektet tillsammans med kommunen. Själva gatuutformningen behöver även samordnas med vatten- och avloppsarbeten.


Projektet är uppdelat i två etapper och planen är att den södra delen av Boråsvägen - från korsningen med väg 156 till och med korsningen med Vävaregatan/Nylännesgatan ska detaljprojekteras under hösten 2019 för att sedan genomföras 2020 - alternativt 2021. I denna etapp ingår även gång- och cykelväg längs med del av Nylännesgatan samt längs Prästgatan.


Ombyggnaden startade i mars 2020 och kommer pågå under större delen av året. Det kommer innebära störningar för trafiken och det är viktigt att följa skyltning på plats eller ta annan väg om möjligt.

Thilanderska parken

Området mellan Teaterbiografen och Vävaregatan, väster om Boråsvägen är ursprungligen en donation och tillräckligt stort för att användas till både lek, rekreation samt några flerfamiljshus. I budgeten för 2016 - 2018 avsatte politiken 1 500 000 kronor fördelat på tre år för lek- och rekreation.


Politiker och tjänstemän bjöd sedan in till medborgardialog under våren 2016. Vid medborgardialogen prioriterades en lekplats i mitten av området, grill och bord, någon form av vattenspegel samt seniorgym. Föräldrar och barn i tre förskolor/skolor fick därefter tycka till om förslagen innan de lämnades vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen för utredning. Boverket beviljade dessutom ekonomiskt stöd, vilket ledde till större möjligheter med grönområdet.. En konsult hjälpte sedan till med ett förslag utifrån gruppernas idéer som anpassades till regler om säkerhet, skötsel och långsiktighet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om ett slutgiltigt förslagPDF i januari 2017, arbetet kom igång under våren och parken blev klar hösten 2017. Titta gärna på förslagen från medborgardialog om Thilanderska parkenPDF.

Ny återvinningscentral

Den nuvarande återvinningscentralen i Änglarp byggdes i början på 1990-talet när tankarna om källsortering var nya. Anläggningen har nu sett sina bästa dagar och har stora brister när det gäller arbetsmiljö och miljökrav på verksamheten. För att få en bredare syn på frågan och anpassa anläggningen tll nya krav bjöd vi in till medborgardialog i hösten 2014. Medborgardialogen resulterade följande förslag om återvinningscentralenPDF.

Efter utredning föreslår samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige placerar den nya återvinningscentralen på området Moga syd B, alltså enligt ett av förslagen som kom fram vid medborgardialogen.

Fullmäktige beslutade att placera återvinningscentralen på området Moga syd B - mittemot Star Trading. Efter planering och projektering stod återvinningscentralen färdig i december 2019. 

Högagården

När Högagårdens förskola i Sexdrega stängdes 2012 ersattes den av en ny förskola hösten 2014. Redan då fanns förslag om att bygga lägenheter istället, men för att ge möjlighet till fler idéer placerades en förslagslåda ut i Sexdrega och man kunde också lämna synpunkter om Högagården via kommunens webbplats. Tio förslag och idéer lämnades inPDF och de bildade underlag i den kommande utredningen.

För att vi ska kunna göra något åt Högagården, så måste vi först bli juridiska ägare till fastigheten. Med hjälp av en fastighetsjurist så är nu Svenljunga kommun ägare till Högagården.


Fastigheten har därefter utretts och behandlats politiskt i flera omgångar. Utredningen visade att kommunen inte har något behov av fastigheten för kommunal verksamhet och ärendet har skickats till förnyad politisk behandling. I mars 2017 beslutade kommunfullmäktige om försäljning av fastigheten från Verksamhetslokaler AB till kommunen vilket leder till att tomten kommer läggas i kommunens markreserv för att möjliggöra framtida bostadsbyggande.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 03 juli 2020