Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Avslutade medborgardialoger

Vi arrangerar regelbundet träffar för att ge möjlighet till olika former av medborgarinflytande. Här nedan finns korta sammanfattningar från tidigare medborgardialoger.

Beskriver min bild
Blanketter, e-tjänster och övrig information

Ombyggnad av Boråsvägen i Svenljunga

Under årens gång har kommunen fått in många synpunkter från kommuninvånarna om Boråsvägen och trafiksituationen där. Därför har kommunen beslutat att bygga om vägen och första steget var att reda ut trafiksituationen, för att hitta lämpliga lösningar.

För att få ett bredare underlag bjöd vi in till medborgardialog

Vid träffen i mars 2018 deltog 22 personer utöver tjänstemän. Det blev en relativt jämn representation av företagare och boende i området, politiker, kommunala tjänstemän samt övriga intresserade.


Efter en kort introduktion samlades man gruppvis för att diskutera:

.

Kontakt

Uppdaterad: 05 oktober 2020