Tillbaka till startsidan

Du är här:

Styrgruppen för medborgardialog

Styrgruppen behandlar frågor som kan bli aktuella för medborgardialog. Den består av en representant från varje parti i kommunfullmäktige samt en tjänsteperson som samordnar och skriver minnesanteckningar. 

Beskriver min bild

Styrgruppens uppgifter

Medborgardialog syftar till ökad delaktighet och insyn i de politiska processerna och kompletterar, förstärker och stödjer våra politiker i beslutsfattandet. Det slutgiltiga beslutet och ansvaret ligger alltid hos våra politiker. 

Förslag på lämpliga ämnen för medborgardialog kan komma från både politiker och invånare. Styrgruppen fungerar som ”bollplank” och bedömer om frågan är lämplig för medborgardialog, föreslår dialogmetod samt hur resultatet ska återkopplas. Läs gärna mer under rubriken Hur kan jag påverka?

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: