Tillbaka till startsidan

Du är här:

Styrgruppen för medborgardialog

Styrgruppen behandlar frågor som kan bli aktuella för medborgardialog. Gruppen består av en representant från varje politiskt parti i kommunfullmäktige samt en tjänsteperson som samordnar och skriver minnesanteckningar. 

Beskriver min bild

Styrgruppens uppgifter

Förslag på lämpliga ämnen för medborgardialog kan komma från både politiker och invånare. Styrgruppen fungerar som ”bollplank” och bedömer om ämnet eller frågan är lämplig för medborgardialog, föreslår dialogmetod samt hur resultatet ska återrapporteras. Läs gärna mer under rubriken Hur kan jag påverka?

Medborgardialogen syftar till ökad delaktighet och insyn i de politiska processerna och kompletterar, förstärker och stödjer våra politiker i beslutsfattandet. Det slutgiltiga beslutet och ansvaret ligger alltid kvar hos våra politiker. 

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: