Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har väsentliga svårigheter med att resa med allmänna kommunikationer. Har du en funktionsnedsättning som inte bara är tillfällig och är folkbokförd i vår kommun kan du ansöka om färdtjänst. På denna sida får du reda på vem som har rätt till färdtjänst, hur du ansöker och hur du reser med färdtjänst.

en liten leksaksbil på en väg

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken, men beviljas efter individuell prövning.

Du som har en funktionsnedsättning som inte bara är tillfällig och har svårigheter med att resa med allmänna kommunikationer kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst. Du måste också vara folkbokförd i vår kommun.

Du kan ansöka om färdtjänst om du har minst en av följande:

 • en funktionsnedsättning som varar mer än tre månader
 • väsentliga svårigheter med att förflytta dig på egen hand
 • och svårt med att åka kollektivtrafik såsom buss

Även du som har rehabilitering kan ha rätt att använda färdtjänst. Tanken är att färdtjänst ska vara en ersättning för den som inte kan resa med kollektivtrafiken.

Avsaknad av körkort eller att det inte finns bussförbindelse är inte något skäl till att få tillstånd till färdtjänst.

Så här ansöker du

 1. Fyll i blanketten för ansökan om färdtjänst under E-tjänster. Öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka din ansökningsblankett till:
  Kontaktcenter
  Boråsvägen 13
  512 80 Svenljunga
 3. Det är viktigt att du skickar med ditt läkarintyg.
 4. Färdtjänsthandläggarna utreder din ansökan.
 5. Färdtjänsthandläggarna fattar ett beslut. Antingen bifall, vilket innebär att du får färdtjänst, eller avslag, alltså att du inte får färdtjänst. Om du får ett avslag på din ansökan om färdtjänst kan du alltid överklaga.

Du som är beviljad färdtjänst i Svenljunga kommun får resa inom Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Gislaved ( vid resor i dessa kommuner gäller endast resa till och från målet inte inom denna kommun)

Om du har frågor om resor i annan kommun än inom färdtjänstområdet, ska du vända dig till din färdtjänsthandläggare.

Så reser du med färdtjänst

Din färdtjänstresa samordnas med andra resenärer och fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas.

Du får ta med en medresenär på resan. Medresenären måste påbörja och avsluta resa på samma adress som den färdtjänstberättigade. Medresenären betalar samma avgift som du.

Med ledsagare menas en person som måste följa med dig som är färdtjänstberättigade för att du ska kunna genomföra en färdtjänstresa. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagare får inte själv vara färdtjänstberättigad, och betalar ingen avgift. Du ska göra en särskild ansökan om ledsagare hos oss. Vi har ingen skyldighet att skaffa ledsagare åt dig.

Vad kostar det att åka?

Vi har en avståndsbaserad prismodell. Det innebär en startavgift på 52,49 kronor och därefter en avgift på 3,15 kronor per kilometer om resan överstiger 10 kilometer( alltså från den 11 kilometern)

Så här beställer du

När du blivit beviljad färdtjänst så ringer du beställningscentralen för att boka resa.
Telefon: 020- 91 90 90

Vill du lämna synpunkt på en resa med färdtjänst tar du kontakt med Västtrafik. Det är de som är utförare för färdtjänstresor I Svenljunga Kommun.

e-post synpunkt@vasttrafik.se

 

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig som vill resa mellan kommuner. Det kan ges till personer som till följd av stor och varaktig funktionsnedsättning som måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

För att resa med riksfärdtjänst krävs en funktionsnedsättning som inte är tillfällig och att resan måste ske på ett särskilt kostsamt sätt. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet och resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun.

Kraven för riksfärdtjänst

Kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Ansökan om riksfärdtjänst prövas mot lagen om riksfärdtjänst. Vår färdtjänsthandläggare beställer riksfärdtjänstresan hos det reseföretag som vi tecknat avtal med.

Riksfärdtjänst får inte bekostas av det allmänna

Resan får inte av någon annan anledning kunna bekostas av det allmänna. Exempel på samhällsbetalda resor är sjukresor eller resor som bekostas av Försäkringskassan eller centrala studiestödsnämnden. För dessa resor för du inte tillstånd till riksfärdtjänst.

Den riksfärdtjänstberättigade måste meddela vår handläggare om resan inte genomförs.

Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, ska tillståndet gälla även ledsagaren.

Så här ansöker du

Ansökan om riksfärdtjänst görs inför varje riksfärdtjänstresa.

 1. Fyll i blanketten för ansökan om riksfärdtjänst under E-tjänster Öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka din ansökningsblankett till:
  Kontaktcenter
  Boråsvägen 13
  512 80, Svenljunga
 3. Färdtjänsthandläggarna utreder din ansökan.
 4. Färdtjänsthandläggarna fattar ett beslut. Antingen om bifall, vilket innebär att du får riksfärdtjänst, eller avslag, alltså att du inte får riksfärdtjänst. Om du får ett avslag på din ansökan om riksfärdtjänst kan du alltid överklaga.

Avgifter

Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) motsvarande normala resekostnader med allmänna färdmedel. Egenavgiften är fastställd av regeringen.

.

Veronica Josefsson, Kommunvägledare, 073-765 43 69
Sandra Brorsson, Kommunvägledare, 073-765 43 70

Uppdaterad: