Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Hemtjänst

Hemtjänst innebär att omvårdnadspersonal hjälper dig i ditt hem. Det kan vara hjälp med personlig omsorg som att klä på dig eller serviceinstaser som att tvätta, handla och städa. På denna sida får du reda på mer om hemtjänsten, om du kan ha rätt till hemhjälp och hur du ansöker.

en sjuksköterska som hjälper en gammal man

Kan jag få hemtjänst?

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter att sköta dig själv eller ditt hem, kan du få hjälp från hemtjänsten.

Vem utför hemtjänst och hur går det till?

Hemtjänst kan utföras av kommunens hemtjänstgrupper eller, beroende på vilken hjälp det gäller, av de privata företag som är godkända av oss.

Informationsblad: Kommunen som utförare av hemtjänst. Pdf, 75 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad: Ekbergs fönsterputs och städ AB som utförare av hemtjänst. Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag har rätt till hemtjänst?

Om biståndshandläggaren beslutar att du har rätt till den hjälp som du har ansökt om, kommer en beställning att skickas till hemtjänstens personal. De kommer därefter ringa till dig och tillsammans bestämmer ni när och hur hjälpen ska ges.

Ni gör en genomförandeplan där du och din kontaktperson skriver ner hur och när din hjälp ska utföras.

Kontakta oss om du behöver hjälp eller vill ändra något i hjälpen du redan har.

Du kan ansöka skriftigen på en ansökningsblankett eller muntligen genom att ringa.

Under E-tjänster hittar du blanketten för att ansöka. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här ser du vilken biståndshandläggare som är ansvarig för det område där du bor.
Telefontid: helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30

  • Bor du i Sexdrega, Roasjö eller Hillared?
  • Bor du i Östra Frölunda, Kalv, Håcksvik, Mårdaklev, Överlida, Mjöbäck eller Holsljunga?
  • Bor du i Svenljunga tätort, Axelfors, Strömsfors, Örsås, Revesjö, Redslared eller Ringestena?

Om du vill lämna en synpunkt är du välkommen att kontakta oss! Öppnas i nytt fönster.

Hur lång tid tar det tills jag får beslut på min ansökan?

Hur lång tid det tar att utreda ditt ärende beror på en mängd olika faktorer. Det beror bland annat på hur omfattande dina behov är, vilken grad av hjälp du behöver eller om du behöver särskilt boende. Det kan ta mellan 1-5 veckor från ansökan till beslut.

Överklagan

Om biståndshandläggaren beslutar att du inte har rätt till den hjälpen som du har ansökt om kan du överklaga. Information om hur du gör det kommer du att få avhandläggaren tillsammans med beslutet. Du kan även kontakta biståndshandläggaren om du behöver hjälp.

Information om hur du överklagar med förvaltningsbesvär. Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du har hjälp från kommunen tas det oftast en avgift ut för detta.

Vad du ska betala beror dels på vilka insatser du beviljats och på dina ekonomiska förutsättningar såsom din inkomst, kostnad för boende med mera. Du ska aldrig behöva tacka nej till de insatser du beviljats och behöver på grund av ekonomiska hinder.

Information om beslutade taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden Öppnas i nytt fönster.

Vad menas med genomförandeplan, kontaktman och kontinuitet?

En genomförandeplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en överenskommelse där du bjuds in till ett samtal med personalen där ni kommer överens om hur, när och på vilket sätt din beviljade hjälp ska utföras. Planen ska fäljas upp regelbundet och ändras vid behov.

När du har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende, ska du få en kontaktman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från personalgruppen utsedd för dig. Om ni inte passar för varandra ska du ha rätt att byta kontaktman.

Vi strävar efter att du så långt det är möjligt ska få besök och hjälp av samma personer från personalgruppen. Om du har hjälp flera gånger per dag kommer du att få träffa fler personal. Genomförandeplanen som ni har kommit överens om ska göra att perspnalen som kommer till dig arbetar och utför hjälpen på liknande sätt.

.

Uppdaterad: