Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Hjälpmedel

För att du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt kan det finnas behov av bra hjälpmedel och en tillgänglig miljö. Här kan du läsa mer om det stöd du kan få genom hjälpmedel och bostadsanpassing.

Vid en funktionsnedsättning kan ett hjälpmedel göra så att livet fungerar så bra som möjligt. Hjälpmedel kan kompensera funktioner som är nedsatta men också användas för att bevara funktioner så länge som möjligt eller förebygga att de försvinner.

Ett hjälpmedel ska innebära att du kan fortsätta leva ett självständigare liv.

Hur går det till att få ett hjälpmedel?

Först behöver du träffa en förskrivare (se lista nedan) som bedömer ditt behov. Förskrivaren undersöker hur de nedsatta funktionerna påverkar situationer i din vardag. Du själv eller en närstående beskriver dina behov och önskemål. Tillsammans kommer ni fram till i vilka situationer ett hjälpmedel kan underlätta och vad målet ska vara med att använda hjälpmedlet. Sedan kan ett hjälpmedel skrivas ut.

Exempel på förskrivare:

  • Arbetsterapeut
  • Sjukgymnast
  • Fysioterapeut
  • Logoped
  • Audionom
  • Synpedagpg
  • Sjuksköterska

Var vänder jag mig för att få ett hjälpmedel?

Du kan börja med att ta kontakt med vårdcentralen (Närhälsan) eller motsvarande vårdmottagning på sjukhuset. Därifrån hänvisas du vidare till rätt förskrivare. Bor du på ett vård-och omsorgsboende eller har hemsjukvård kan du vända dig till din sjuksköterska eller till Kommunrehab.

Närhälsan Svenljunga vårdcentral
0325-61 91 00

Närhälsan i Svenljunga rehabmottagning
010-435 84 00

.

Uppdaterad: