Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Träffpunkter och dagvård för äldre

Vi erbjuder olika aktiviteter som riktar sig till dig som är äldre. Aktiviteterna ger både meningsfull sysselsättning och värdefull gemenskap. Här får du reda på mer om anhörigstöd, Aktivitetshus Hammarlind och dagvård för demenssjuka.

Äldre person lägger pussel i form av ett huvud.

Aktivitetshus Hammarlind ligger vid torget i Svenljunga tätort, Torggatan 9.

Öppet måndagar och torsdagar klockan 10.00-14.00 samt tisdagar och onsdagar 10.00-16.00. Kaffe och kakor finns alltid att köpa till mycket lågt pris. Det finns alltid möjlighet att pussla, spela brädspel och samtala.

Varje tisdag och onsdag klockan 14.00-16.00 delar vi lokalen med vår ungdomsverksamhet. Under dessa tider satsar vi på generationsöverskridande aktiviteter där vi kan lära oss av varandra och byta erfarenheter och kunskap.

Namnet Aktivitetshus Hammarlind hänvisar både till att det här blir en livlig träffpunkt fylld med olika typer av aktiviteter, samt till platsens historia. På denna plats fanns en gång i tiden familjen Hammarlinds fastighet och gästgiveri. Familjen Hammarlind skänkte marken och hela sitt husgeråd till kommunen som donation.

Målet för Aktivitetshus Hammarlind är att skapa en levande träffpunkt där alla kan bidra till aktiviteterna. Vi vill bryta ensamheten i samhället och ge seniorerna en självklar mötesplats att besöka.

I lokalen finns det ett bokningsbart mötesrum, öppna samlingsytor samt ett kök.

Du behöver inte vara medlem i någon pensionärsförening för att besöka oss, alla är välkomna.

Hoppas att vi ses!

Vi erbjuder anhörigstöd för dig som tar hand om någon annan. Bland annat anordnar vi även anhörigcafé.

Vi har som mål att så tidigt som möjligt nå dig så att vi kan ge dig råd, stöd och information. 

Du som vårdar eller stöttar en närstående/anhörig/vän har rätt enligt lag att söka stöd av kommunen.

Du är en viktig samarbetspartner kring de vård- och omsorgsinsatser som riktas till din närstående. Råd och stöd till dig kan ha stor betydelse för ditt välbefinnande och förebygga ohälsa. Andra stödinsatser din närstående kan ha rätt till är avlösning Öppnas i nytt fönster. och hemvårdsbidrag. Öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om stöd till anhöriga:

Dagvård är för dig som har en demenssjukdom och behöver social samvaro och stimulans. Dagvård är också till för att underlätta för dig som närstående till en demenssjuk.

På dagvården finns möjlighet att delta i aktiviteter som promenader, sångstund, bakning med mera. Dagvården är öppen helgfria vardagar och det finns alltid tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska.

Vad kostar dagvården?

Du får betala en avgift för dagvården. Kostnaden ändras varje år efter beslut i Kommunfullmäktige. Du som inte har så hög inkomst kan ha rätt till reducerad avgift.

Information om avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Under E-tjänster hittar du blanketten för att lämna uppgifter till avgiftshandläggaren. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag har rätt till dagvård?

Om biståndshandläggaren fattar beslut på att du har rätt till dagvård kommer en beställning att skickas till dagvården. Vi kommer därefter att kontakta dig för att bestämma när du ska börja vara där.

Vad kan jag göra om jag inte har rätt till dagvård?

Om biståndshandläggaren fattar beslut på att du inte har rätt till dagvård kan du överklaga det.

Information om hur du gör det kommer du få tillsammans med beslutet. Du kan kontakta biståndshandläggaren om du behöver hjälp.

Information om hur du överklagar med förvaltningsbesvär. Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Var finns dagvården?

Dagvården finns på Klockaregården i Svenljunga.

Du ansöker om dagvård hos våra biståndshandläggare. Du kan ansöka skriftligen på en blankett eller muntligen genom att ringa. Biståndshandläggaren utreder ditt behov och fattar beslut.

Under E-tjänster hittar du blanketten för att ansöka. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem ska jag kontakta?

Du behöver kontakta den biståndshandläggare som är ansvarig för det område där du bor.
Telefontid: helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30

  • Bor du i Sexdrega, Roasjö eller Hillared?
  • Bor du i Östra Frölunda, Kalv, Håcksvik, Mårdaklev, Överlida, Mjöbäck eller Holsljunga?
  • Bor du i Svenljunga tätort, Axelfors, Strömsfors, Örsås, Revesjö, Redslared eller Ringestena?

.

Uppdaterad: