Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Stöd vid demenssjukdom

Det finns olika former av stöd och hjälp till dig som har en demenssjukdom och till dina anhöriga.

man bygger ett pussel

Kognitiva stödteamet är ett kompetensrikt team som ska stärka kvalitén för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Vem ingår i teamet?

Teamet består av en sjuksköterska samt Silviaundersköterskor med specialkunskap om demenssjukdomar. Vi har både erfarenhet, intresse och engagemang för att kvalitetsförbättra för personer med demenssjukdom Arbetsterapeut och Fysioterapeut ingår i teamet när ett behov finns.

Vad gör teamet?

Vi ska stärka kvalitén för personer med demenssjukdom och deras anhöriga i Svenljunga kommun. Detta görs genom att stödja, handleda och kunskapsutveckla personal och anhöriga i omvårdnadaden av personer med demenssjukdom.

Hur ska detta genomföras?

Kognitiva stödteamet får uppdrag från enhetschef eller patientansvarig sjuksköterska att stödja, handleda och kunskapsutveckla kommunens vård och omsorgspersonal i olika situationer.

Inom hemtjänsten finns omvårdnadspersonal som har särskild kunskap om hur demenssjukdomar påverkar en människa och hur vi bäst bemöter, stöttar och hjälper en drabbad person.

Information om hemtjänst. Öppnas i nytt fönster.

Avlösning är till för dig som inte kan vara ensam. Omvårdnadspersonal från hemtjänsten kommer hem till dig och är hos dig när din sammanboende behöver lämna hemmet och göra något annat.

dagvården Öppnas i nytt fönster. som finns på Klockaregården, finns tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska. Syftet är att du ska få social samvaro och stimulans. För din sammanboende kan det även innebära en stunds avlösning.

Vad innebär växelvård?

Växelvård innebär att du växlar mellan att vara på en korttidsplats och att bo hemma.

Det finns två alternativ vid växelvård och det är en vecka på växelvård och tre veckor hemma eller två veckor på växelvård och två veckor hemma.

På växelvården finns tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska dygnet runt. Läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut gör regelbundna besök till de som behöver det.

Växelvård finns både för dig med demenssjukdom och för dig med fysiska nedsättningar.

Var finns växelvården?

Växelvården finns på Korttidsenheten på Klockaregården i Svenljunga. Kontaktuppgifter till enhetschef hittar du längst ner på denna sida.

Kan jag få växelvård?

Om du på grund av sjukdom eller annat skäl behöver vård, omsorg och/eller tillsyn av din sammanboende och din sammanboende behöver regelbunden avlastning kan du ha rätt till växelvård.

Till ett vård- och omsorgsboende kan flytta när ditt behov av stöd, hjälp och tillsyn är så stort att det inte längre kan ges tryggt till dig i ditt hem.

vård- och omsorgsboendet Öppnas i nytt fönster. finns alltid tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska.

Boende för dig med demenssjukdom finns här:

Som anhörig är du ovärderlig men ibland kan du också behöva stöd och tid för dig själv. Du är välkommen att höra av dig till vårt anhörigstöd.  

Kontakta oss om du behöver hjälp eller vill ändra något i hjälpen du redan har.

Du kan ansöka skriftigen på en ansökningsblankett eller muntligen genom att ringa.

Under E-tjänster hittar du blanketten för att ansöka. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här ser du vilken biståndshandläggare som är ansvarig för det område där du bor.
Telefontid: helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30

  • Bor du i Sexdrega, Roasjö eller Hillared?
  • Bor du i Östra Frölunda, Kalv, Håcksvik, Mårdaklev, Överlida, Mjöbäck eller Holsljunga?
  • Bor du i Svenljunga tätort, Axelfors, Strömsfors, Örsås, Revesjö, Redslared eller Ringestena?

Om du vill lämna en synpunkt är du välkommen att kontakta oss! Öppnas i nytt fönster.

Hur lång tid tar det tills jag får beslut på min ansökan?

Hur lång tid det tar att utreda ditt ärende beror på en mängd olika faktorer. Det beror bland annat på hur omfattande dina behov är, vilken grad av hjälp du behöver eller om du behöver särskilt boende. Det kan ta mellan 1-5 veckor från ansökan till beslut.

Överklagan

Om biståndshandläggaren beslutar att du inte har rätt till den hjälpen som du har ansökt om kan du överklaga. Information om hur du gör det kommer du att få avhandläggaren tillsammans med beslutet. Du kan även kontakta biståndshandläggaren om du behöver hjälp.

Information om hur du överklagar med förvaltningsbesvär. Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du har hjälp från kommunen tas det oftast en avgift ut för detta.

Vad du ska betala beror dels på vilka insatser du beviljats och på dina ekonomiska förutsättningar såsom din inkomst, kostnad för boende med mera. Du ska aldrig behöva tacka nej till de insatser du beviljats och behöver på grund av ekonomiska hinder.

Information om beslutade taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden Öppnas i nytt fönster.

Vad menas med genomförandeplan, kontaktman och kontinuitet?

En genomförandeplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en överenskommelse där du bjuds in till ett samtal med personalen där ni kommer överens om hur, när och på vilket sätt din beviljade hjälp ska utföras. Planen ska fäljas upp regelbundet och ändras vid behov.

När du har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende, ska du få en kontaktman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från personalgruppen utsedd för dig. Om ni inte passar för varandra ska du ha rätt att byta kontaktman.

Vi strävar efter att du så långt det är möjligt ska få besök och hjälp av samma personer från personalgruppen. Om du har hjälp flera gånger per dag kommer du att få träffa fler personal. Genomförandeplanen som ni har kommit överens om ska göra att perspnalen som kommer till dig arbetar och utför hjälpen på liknande sätt.

.

Annica Carlén, Sjuksköterska, 0325-180 15

Uppdaterad: