Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Boende för demenssjuka

För dig som har en demenssjukdom och inte längre kan bo kvar i ditt hem finns särskilt anpassade vård- och omsorgsboenden. Här kan läsa mer om dem och hur du gör för att ansöka om en plats.

en äldre man som har en boll i handen

Vad är ett anpassat boende för personer med demenssjukdom?

Här har du en egen lägenhet eller ett eget rum där det finns omvårdnadspersonal dygnet om. Här finns även möjlighet att nå sjuksköterska dygnet runt. Läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut gör regelbundna besök hos de som behöver det.

Vad kostar boendet?

På boendet får du månadsvis betala hyra, kostnad för omvårdnad, service, hygienpaket och mat.

Kostnaden ändras varje år efter beslut i Kommunfullmäktige. Du som inte har så hög inkomst kan ha rätt till reducerad avgift.

Information om vad det kostar kan du läsa på sidan om Avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Under E-tjänster hittar du blanketten för att lämna uppgifter till avgiftshandläggaren. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

För att ha rätt till ett boende för personer med demenssjukdom behöver dina minnesproblem vara utredda av en läkare.

Dina svårigheter ska vara så omfattande att den hjälp du kan få i hemmet från hemtjänsten och hemsjukvården i ditt hem inte räcker till.

Kontakta oss om du behöver hjälp eller vill ändra något i hjälpen du redan har.

Du kan ansöka skriftigen på en ansökningsblankett eller muntligen genom att ringa.

Under E-tjänster hittar du blanketten för att ansöka. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här ser du vilken biståndshandläggare som är ansvarig för det område där du bor.
Telefontid: helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30

  • Bor du i Sexdrega, Roasjö eller Hillared?
  • Bor du i Östra Frölunda, Kalv, Håcksvik, Mårdaklev, Överlida, Mjöbäck eller Holsljunga?
  • Bor du i Svenljunga tätort, Axelfors, Strömsfors, Örsås, Revesjö, Redslared eller Ringestena?

Om du vill lämna en synpunkt är du välkommen att kontakta oss! Öppnas i nytt fönster.

Hur lång tid tar det tills jag får beslut på min ansökan?

Hur lång tid det tar att utreda ditt ärende beror på en mängd olika faktorer. Det beror bland annat på hur omfattande dina behov är, vilken grad av hjälp du behöver eller om du behöver särskilt boende. Det kan ta mellan 1-5 veckor från ansökan till beslut.

Överklagan

Om biståndshandläggaren beslutar att du inte har rätt till den hjälpen som du har ansökt om kan du överklaga. Information om hur du gör det kommer du att få avhandläggaren tillsammans med beslutet. Du kan även kontakta biståndshandläggaren om du behöver hjälp.

Information om hur du överklagar med förvaltningsbesvär. Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du har hjälp från kommunen tas det oftast en avgift ut för detta.

Vad du ska betala beror dels på vilka insatser du beviljats och på dina ekonomiska förutsättningar såsom din inkomst, kostnad för boende med mera. Du ska aldrig behöva tacka nej till de insatser du beviljats och behöver på grund av ekonomiska hinder.

Information om beslutade taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden Öppnas i nytt fönster.

Om du får ett beslut på att du har rätt till ett vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom skickar handläggaren information om beslutet till dig. Samtidigt lämnar handläggaren också över ärendet till en boendesamordnare.

Boendesamordnaren fördelar platserna efter behov. När det finns en ledig plats ringer boendesamordnaren till dig och erbjuder dig den platsen. Du får möjlighet att titta på lägenheten eller rummet innan du bestämmer dig om du vill flytta dit eller inte.

Om du får beslut på att du inte har rätt till ett vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom, kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Information om hur du gör det kommer du få tillsammans med beslutet. Du kan kontakta biståndshandläggaren om du behöver hjälp.

Information om hur du överklagar med förvaltningsbesvär. Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Var finns boende för personer med demenssjukdom?

I Sexdrega på Lysjölid ligger Skogslyckan och Bofinken som är boende för dig med en demensdiagnos. Dessa ligger centralt belägna nära kyrka, affär och grönområde.

Skogslyckan och Bofinken är boenden bestående av lägenheter som är uppdelade mellan de två avdelningarna. Lägenheten möblerar du själv med dina personliga tillhörigheter och med egna möbler du tar med dig. Du har som boende tillgång till våra gemensamma utrymmen, såsom kök, vardagsrum och allrum för större aktiviteter. I våra gemensamma utrymmen finns det exempelvis t TV, piano och projektor. Den gemensamma samlingssalen på Lysjölid är möblerad med gamla, fina möbler där du tillsammans med anhöriga kan träffas för en kopp kaffe och småprata om ni inte vill vara i din lägenhet..

Det finns en stor uteplats som kan erbjuda både sol och skugga. Den lummiga omgivningen ger möjlighet till fina promenader.

Vår personal ordnar olika aktiviteter såsom lättare gymnastik, kortspel, bingo, högläsning och socialt umgänge. Personalen arbetar aktivt med att skapa minnesstimuli kopplat till demensdiagnoser. Svenska kyrkan kommer regelbundet och erbjuder andakt med sång och kyrkkaffe. Musikuppträdande från lokala talanger sker i samarbete med kulturverksamheter och volontärer.

Vi jobbar aktivt med kvalitetsarbete och kompetenshöjande insatser för att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda vård och omsorg som inte bara involverar utan även är anpassad för våra boende.

Korttidsenheten Måsen erbjuder medborgare från Borås stad som har en demenssjudom och behov av boende, tillfälligt boende i Svenljunga och på Måsen Lysjölid.

Telefonnummer till Skogslyckan: 0325-185 13

Telefonnummer till Bofinkemn: 0325-185 17

Telefonnummer till Måsen: 0704-389 215


Adress: Lysjövägen 1, 512 77 Sedrega

Enhetschef är Jerry Lopresti Hammarberg 0325-185 14

I Östra Frölunda finns boendet Östrabo Gläntan som är centralt beläget nära kyrkan och grönområde. Detta är ett boende för dig med en demenssjukdom.

Här finns 9 plus 7 rymliga rum med toalett och dusch och du möblerar din lägenhet med egna möbler förutom sängen som redan finns i lägenheten. Du har också tillgång till gemensamma utrymmen, såsom kök och vardagsrum och där finns även TV tillgänglig för alla. Matsalen och dagcentralen på Östrabo är möblerade med gamla, fina möbler där man kan träffas för en kopp kaffe och småprata.

Här finns en stor uteplats som kan erbjuda både sol och skugga. Den lummiga omgivningen ger möjlighet till fina promenader.

Dagcentralen ordnar olika aktiviteter såsom lättare gymnastik, bingo och samlingar. Svenska kyrkan kommer regelbundet och erbjuder andakt med sång och kyrkkaffe. Korta utflykter och grillkvällar anordnas också ibland. Vi försöker ordna aktiviteterna utifrån önskemål och behov.

Om du behöver fotvård kommer en fotvårdsspecialist regelbundet och personalen kan hjälpa dig att boka tid.

All mat lagas på plats av Östrabos kök och det serveras klassisk husmanskost.

På Östrabo har all personal som mål att ständigt arbeta med kvalitet och uppföljningar. Vi gör genomförandeplaner och följer upp dem när behovet förändras. Vi försöker alltid att skapa en lugn och trygg boendemiljö med respekt för individen och hens självbestämmande. 

Telefonnummer till Gläntan: 0325-181 10
Adress: Hagavägen 1A, 512 63 Östra Frölunda

Enhetschef är Camilla Samuelsson 0325-181 11

I Svenljunga på Klockaregården finns boendet Blå Viol som är centralt beläget med närhet till centrum och grönområden. Blå Viol är ett boende för dig med en demenssjukdom.

Blå Viol har 10 enrumslägenheter där varje lägenhet har eget kök samt dusch och toalett. Du möblerar din lägenhet med egna möbler förutom sängen som redan finns i lägenheten.

Du har också tillgång till gemensamma utrymmen såsom matsal och vardagsrum där det även finns TV som är tillgänglig för alla. Samlingssalen som finns i mitten på Klockaregården är också en mötesplats där man kan träffas för en kopp kaffe och småprata.

Dagcentralen Knuten ordnar olika aktiviteter och träffpunkter såsom lättare gymnastik, bingo och samlingar. Svenska kyrkan kommer regelbundet och erbjuder andakt med sång och kyrkkaffe. Korta utflykter och grillkvällar anordnas också ibland. Vi försöker ordna aktiviteterna utifrån önskemål och behov.

Om du behöver fotvård kan vi hjälpa dig att boka tid och då kommer en fotvårdsspecialist hem till dig.

Maten som serveras tillagas i Klockaregårdens tillagningskök.

Telefonnummer till Blå Viol: 0325-181 22
Adress: Brogatan 13, 512 54 Svenljunga

Enhetschef är Iman Mohamsson0325-181 84

.

Uppdaterad: