Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Hemleverans av mat

Maten är viktig för alla och om du har svårt att klara det själv kan du få hjälp på olika sätt. Här får du information om hur du kan få hjälp med måltider av oss.

en man som levererar mat till en gammal person

När kan jag få hjälp med måltider?

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte själv kan ordna dina måltider och inte har någon annan som kan hjälpa dig att ordna dem. Du kan få hjälp från hemtjänsten med att värma mat, ordna enklare måltider eller få färdiglagad kyld mat inköpt i butik levererad hem till dig. Hjälpen kan du få flera gånger om dagen.

Vad kostar hjälpen?

Du får varje månad betala en avgift för hjälpen och/eller måltiden. Hur mycket du får betala beror på hur mycket hjälp du har. Avgiften ändras varje år efter beslut i Kommunfullmäktige.

Du som inte har så hög inkomst kan ha rätt till reducerad avgift på hjälpen, men inte på kosten, den måste allid betalas.

Information om vad det kostar kan du läsa på sidan om Avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Under E-tjänster hittar du blanketten för att lämna uppgifter inför uträkning av din avgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss om du behöver hjälp eller vill ändra något i hjälpen du redan har.

Du kan ansöka skriftigen på en ansökningsblankett eller muntligen genom att ringa.

Under E-tjänster hittar du blanketten för att ansöka. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här ser du vilken biståndshandläggare som är ansvarig för det område där du bor.
Telefontid: helgfria vardagar mellan klockan 08.30-09.30

  • Bor du i Sexdrega, Roasjö eller Hillared?
  • Bor du i Östra Frölunda, Kalv, Håcksvik, Mårdaklev, Överlida, Mjöbäck eller Holsljunga?
  • Bor du i Svenljunga tätort, Axelfors, Strömsfors, Örsås, Revesjö, Redslared eller Ringestena?

Om du vill lämna en synpunkt är du välkommen att kontakta oss! Öppnas i nytt fönster.

Hur lång tid tar det tills jag får beslut på min ansökan?

Hur lång tid det tar att utreda ditt ärende beror på en mängd olika faktorer. Det beror bland annat på hur omfattande dina behov är, vilken grad av hjälp du behöver eller om du behöver särskilt boende. Det kan ta mellan 1-5 veckor från ansökan till beslut.

Överklagan

Om biståndshandläggaren beslutar att du inte har rätt till den hjälpen som du har ansökt om kan du överklaga. Information om hur du gör det kommer du att få avhandläggaren tillsammans med beslutet. Du kan även kontakta biståndshandläggaren om du behöver hjälp.

Information om hur du överklagar med förvaltningsbesvär. Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag får hjälp med måltider?

Om biståndshandläggaren beslutar att du har rätt till hjälp skickar handläggaren en beställning till hemtjänsten. Personal från hemtjänsten kontaktar dig och tillsammans bestämmer ni när och hur hjälpen ska utformas.

Om du har hjälp från kommunen tas det oftast en avgift ut för detta.

Vad du ska betala beror dels på vilka insatser du beviljats och på dina ekonomiska förutsättningar såsom din inkomst, kostnad för boende med mera. Du ska aldrig behöva tacka nej till de insatser du beviljats och behöver på grund av ekonomiska hinder.

Information om beslutade taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden Öppnas i nytt fönster.

Vad menas med genomförandeplan, kontaktman och kontinuitet?

En genomförandeplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en överenskommelse där du bjuds in till ett samtal med personalen där ni kommer överens om hur, när och på vilket sätt din beviljade hjälp ska utföras. Planen ska fäljas upp regelbundet och ändras vid behov.

När du har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende, ska du få en kontaktman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från personalgruppen utsedd för dig. Om ni inte passar för varandra ska du ha rätt att byta kontaktman.

Vi strävar efter att du så långt det är möjligt ska få besök och hjälp av samma personer från personalgruppen. Om du har hjälp flera gånger per dag kommer du att få träffa fler personal. Genomförandeplanen som ni har kommit överens om ska göra att perspnalen som kommer till dig arbetar och utför hjälpen på liknande sätt.

.

Uppdaterad: