Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Bostadsanpassning

Är din bostad inte anpassat till dina behov? Vill du anpassa din omgivning för att din vardag ska bli smidig? Behöver du åtgärda din bostad för att du ska kunna bo själv? Med bostadsanpassningsbidrag kan du bygga bort det som hindrar dig i din bostad.

Vem kan få bidrag och till vad?

Du som har en funktionsvariation kan få bidraget. Det är vanligast att bidrag lämnas till rörelsehindrade. Bidraget används till individuella anpassningar av permanentbostaden och närmiljön för att underlätta ditt dagliga liv i hemmet.

Åtgärderna ska vara nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Anpassningsåtgärderna ska göra det möjligt att du kan

 • komma in och ut ur bostaden
 • sova och vila
 • laga mat och äta
 • sköta din hygien
 • förflytta dig i och utanför bostaden.

Exempel på hur bostaden kan anpassas inomhus ...

 • Breddning av dörrar
 • Bortmontering av trösklar
 • Iordningställande av duschplats
 • Specialanpassning av köksskåp
 • Montering av hiss

... och utomhus

 • Montering av ramper
 • Montering av lyftanordningar
 • Räcken och ledstänger
 • Hårdgörning av gångväg

Du kan få bidrag även till andra åtgärder än de som räknas upp här, men det ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionsnedsättningen.

Ansökan om bidrag

När du ansöker om bidrag ska du skicka med ett intyg som är skrivet av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Intyget ska styrka att de åtgärder som bidraget söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Övriga handlingar som kan underlätta eller påskynda ett beslut är en ritning över bostaden före anpassning samt beskrivning eller annat underlag som tydliggör tänkt anpassning.

Bor du i hyres- eller bostadsrätt? Då krävs fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens medgivande innan vi kan ta beslut om bostadsanpassningsbidrag.

.

Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: