Du är här:

Aktförvaring

På denna sida finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som vi håller tillgängliga, alltså aktuella ärenden som andra myndigheter lämnat in till oss för aktförvaring.

Digitala handlingar

Det finns inga digitala handlingar för tillfället.

Pappershandlingar

Vissa handlingar finns endast i pappersform. Du kan ta del av dessa hos aktförvararen i kommunhuset. Ring gärna innan till kontaktcenter, telefon 0325-180 00, och fråga efter aktförvararen.

Tillgängliga pappershandlingar

  • Vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Svenljunga kommun ansökt om dels lagligförklaring av utförd uttagsbrunn m.m., dels tillstånd att utföra ny kompletterande uttagsbrunn, dels tillstånd att för den allmänna vattenförsörjningen bortleda grundvatten ur de nämnda uttagsbrunnarna. Allt inom fastigheten Gälared 2:56 i Svenljunga kommun. Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Öywind Thornander, Svenljunga kommun.
  • Ansökan om fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för ytvattentäkten Nedre Ätran i Falkenbergs, Hylte och Varbergs kommun i Hallands län samt Svenljunga kommun i Västra Götalands län. Handlingarna i målet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Hallands Län och hos aktförvararen Malin Lundin, Svenljunga kommun.
  • Vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Peter Vernersson ansökt om avveckling av "Norra Ingärdebo vattenavledningsföretag 1921" i Svenljunga kommun. Mål nummer M 3617-22. Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Sandra Andersson, Svenljunga kommun.
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: