Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Aktförvaring

På denna sida finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som vi håller tillgängliga, alltså aktuella ärenden som andra myndigheter lämnat in till oss för aktförvaring.

Digitala handlingar

Det finns inga digitala handlingar för tillfället.

Pappershandlingar

Vissa handlingar finns endast i pappersform. Du kan ta del av dessa hos aktförvararen i kommunhuset. Vill du ha handlingar som vi aktförvarar digitalt behöver dessa begäras ut hos den myndighet som upprättat dem.

Ansökan om fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för ytvattentäkten Nedre Ätran i Falkenbergs, Varbergs och Hylte kommun i Hallands län. Handlingarna i målet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Hallands Län och hos kommunens aktförvarare.

Ansökan har tidigare hanterats i ärendet 513-6678-2019 där länsstyrelsens beslut upphävdes av regeringen.

Aktförvarare: Malin Lundin, 0325-184 38

Vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Peter Vernersson ansökt om avveckling av "Norra Ingärdebo vattenavledningsföretag 1921" i Svenljunga kommun. Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos kommunens aktförvarare.

Aktförvarare: Sandra Andersson, 0325-181 81

Assman Ätran Kraft AB och Magnus Carlsson har ansökt om lagligförklaring av befintlig dammanläggning samt tillstånd till amläggande av Buttorps vattenkraftverk i Ätran på fastigheten Buttorp 2:6 i Svenljunga kommun. Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos kommunens aktförvarare.

Aktförvarare: Öywind Thornander, 0325-183 21

.

Uppdaterad: