Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Aktförvaring

På denna sida finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som vi håller tillgängliga, alltså aktuella ärenden som andra myndigheter lämnat in till oss för aktförvaring.

Digitala handlingar

Nedan finner ni de digitala handlingar vi för tillfället aktförvarar.

Skanska Industrial Solutions AB har ansökt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Västra Götaland om tillstånd enligt miljöbalken till utökad täktverksamhet samt avfallshantering på Fastigheten Billeberg 4:16 i Svenljunga kommun (Sexdrega bergtäkt).

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Västra Götaland i Göteborg (Södra Hamngatan 3), Vänersborg (Drottninggatan 2), Mariestad (Hamngatan 1) och hos kommunens aktförvarare. Bilagorna M4, M6 och M7 till miljökonsekvensbeskrivningen kan omfattas av sekretess enligt 20 kap. 1 § offenlighet- och sekretesslagen (2009:400). Dessa handlingar förvaras hos Länsstyrelsen. Begäran att få ta del av handlingarna görs hos Miljöprövningsdelegationen, som då bedömer om de kan lämnas ut.

Aktförvarare: Öywind Thornander, 0325-183 21

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
42182-2023-1 Ansökan bekräftelse.pdf Pdf, 93 kB. 93 kB 2024-02-26 09.15
42182-2023-2 försättsblad och register.pdf Pdf, 57 kB. 57 kB 2024-02-26 09.15
42182-2023-4 ansökan underskriven.pdf Pdf, 15 MB. 15 MB 2024-02-26 09.15
42182-2023-5 Bilaga A2 M3 Teknisk_beskrivning m bilagor.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2024-02-26 09.15
42182-2023-6 Bilaga A2 A MKB BillebergSexdrega.pdf Pdf, 26 MB. 26 MB 2024-02-26 09.15
42182-2023-7 Bilaga A2 M1 Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 246 kB. 246 kB 2024-02-26 09.15
42182-2023-8 Bilaga A2 M1 Samrådsredogörelse Bilaga S21-S38.pdf Pdf, 18 MB. 18 MB 2024-02-26 09.15
42182-2023-9 Bilaga A2 M1 Samrådsredogörelse Bilaga S1-S20.pdf Pdf, 12 MB. 12 MB 2024-02-26 09.15
42182-2023-11 Bilaga A4 Handlingsprogram Seveso.pdf Pdf, 332 kB. 332 kB 2024-02-26 09.15
42182-2023-17 Bilaga A1-1 Översiktskarta.pdf Pdf, 879 kB. 879 kB 2024-02-26 09.15
42182-2023-18 Bilaga A1-2 Exploateringsplan.pdf Pdf, 489 kB. 489 kB 2024-02-26 09.15
42182-2023-19 Bilaga A1-3 Efterbehandlingsplan.pdf Pdf, 699 kB. 699 kB 2024-02-26 09.15
42182-2023-20 Bilaga A2 M11 Bullerutredning 230821 inkl bilagor.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2024-02-26 09.15
42182-2023-21 Bilaga A2 M5 PM Fladdermöss 2022.pdf Pdf, 402 kB. 402 kB 2024-02-26 09.15
42182-2023-22 Bilaga A2 M9 Hydrogeologisk utredning 220609.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2024-02-26 09.15
42182-2023-23 Bilaga A6 Gällande tillstånd.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2024-02-26 09.15
42182-2023-24 Bilaga A3 Beräkning ekon säkerhet.pdf Pdf, 70 kB. 70 kB 2024-02-26 09.15
42182-2023-25 Bilaga A2 M12 Riskanalys Vibr luftstöt349-13375.R1 2022-11-23.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2024-02-26 09.15
42182-2023-26 Bilaga A2 M8 Vattenanalyser.pdf Pdf, 272 kB. 272 kB 2024-02-26 09.15
42182-2023-27 Förfrågan om behov av att komplettera ansökan om tillstånd till Billeberg bergtäkt.pdf Pdf, 202 kB. 202 kB 2024-02-26 09.15
42182-2023-28 kompletteringsföreläggande.pdf Pdf, 361 kB. 361 kB 2024-02-26 09.15
42182-2023-29 komplettering.pdf Pdf, 467 kB. 467 kB 2024-02-26 09.15
42182-2023-31 Kungörelse.pdf Pdf, 104 kB. 104 kB 2024-02-26 09.15
42182-2023-32 Tidsplan.pdf Pdf, 83 kB. 83 kB 2024-02-26 09.15
551-42182-2023 - resterande handlingar.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2024-07-11 13.44

Pappershandlingar

Vissa handlingar finns endast i pappersform. Du kan ta del av dessa hos aktförvararen i kommunhuset. Vill du ha kopior av de handlingar som vi aktförvarar behöver dessa begäras ut hos den myndighet som upprättat dem.

Vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Svenljunga kommun ansökt om att för vattenförsörjningsändamål bortleda grundvatten från uttagsbrunn inom fastigheten Frölunda 4:18. i Svenljunga kommun. Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos kontaktcenter i kommunhuset.

Aktförvarare: Malin Lundin, 0325-184 38

Du som önskar kopior av handlingarna kan begära dessa från mark- och miljödomstolen.

Ansökan om fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för ytvattentäkten Nedre Ätran i Falkenbergs, Varbergs och Hylte kommun i Hallands län. Handlingarna i målet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Hallands Län och hos kontaktcenter i kommunhuset.

Ansökan har tidigare hanterats i ärendet 513-6678-2019 där länsstyrelsens beslut upphävdes av regeringen.

Aktförvarare: Malin Lundin, 0325-184 38

Du som önskar kopior av handlingarna kan begära dessa från Länsstyrelsen i Hallands län.

.

Uppdaterad: