Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Aktförvaring

På denna sida finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som vi håller tillgängliga, alltså aktuella ärenden som andra myndigheter lämnat in till oss för aktförvaring.

Digitala handlingar

Det finns inga digitala handlingar för tillfället.

Pappershandlingar

Vissa handlingar finns endast i pappersform. Du kan ta del av dessa hos aktförvararen i kommunhuset. Vill du ha kopior av de handlingar som vi aktförvarar behöver dessa begäras ut hos den myndighet som upprättat dem.

Vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Svenljunga kommun ansökt om att för vattenförsörjningsändamål bortleda grundvatten från uttagsbrunn inom fastigheten Frölunda 4:18. i Svenljunga kommun. Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos kontaktcenter i kommunhuset.

Aktförvarare: Malin Lundin, 0325-184 38

Du som önskar kopior av handlingarna kan begära dessa från mark- och miljödomstolen.

Ansökan om fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för ytvattentäkten Nedre Ätran i Falkenbergs, Varbergs och Hylte kommun i Hallands län. Handlingarna i målet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Hallands Län och hos kontaktcenter i kommunhuset.

Ansökan har tidigare hanterats i ärendet 513-6678-2019 där länsstyrelsens beslut upphävdes av regeringen.

Aktförvarare: Malin Lundin, 0325-184 38

Du som önskar kopior av handlingarna kan begära dessa från Länsstyrelsen i Hallands län.

Assman Ätran Kraft AB och Magnus Carlsson har ansökt om lagligförklaring av befintlig dammanläggning samt tillstånd till amläggande av Buttorps vattenkraftverk i Ätran på fastigheten Buttorp 2:6 i Svenljunga kommun. Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos kommunens aktförvarare.

Aktförvarare: Öywind Thornander, 0325-183 21

Du som önskar kopior av handlingarna kan begära dessa från mark- och miljödomstolen.

.

Uppdaterad: