Tillbaka till startsidan

Du är här:

Aktförvaring

På denna sida finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som vi håller tillgängliga, alltså aktuella ärenden som andra myndigheter lämnat in till oss för aktförvaring.

Digitala handlingar

Det finns inga digitala handlingar för tillfället.

Pappershandlingar

Vissa handlingar finns endast i pappersform. Du kan ta del av dessa hos aktförvararen i kommunhuset.

Svenljunga kommun har ansökt om dels lagligförklaring av utförd uttagsbrunn m.m., dels tillstånd att utföra ny kompletterande uttagsbrunn, dels tillstånd att för den allmänna vattenförsörjningen bortleda grundvatten ur de nämnda uttagsbrunnarna. Allt inom fastigheten Gälared 2:56 i Svenljunga kommun. Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos kommunens aktförvarare.

Aktförvarare: Öywind Thornander, 0325-183 21

Ansökan om fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för ytvattentäkten Nedre Ätran i Falkenbergs, Hylte och Varbergs kommun i Hallands län samt Svenljunga kommun i Västra Götalands län. Handlingarna i målet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Hallands Län och hos kommunens aktförvarare.

Aktförvarare: Malin Lundin, 0325-184 38

Vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Peter Vernersson ansökt om avveckling av "Norra Ingärdebo vattenavledningsföretag 1921" i Svenljunga kommun. Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos kommunens aktförvarare.

Aktförvarare: Sandra Andersson, 0325-181 81

Svenljunga kommun har ansökt om tillstånd att för den allmänna vattenförsörjningen bortleda grundvatten och att anlägga uttagsbrunn på fastigheten Håcksvik 1:17 i Svenljunga kommun. Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos kommunens aktförvarare.

Aktförvarare: Malin Lundin, 0325-184 38

Assman Ätran Kraft AB och Magnus Carlsson har ansökt om lagligförklaring av befintlig dammanläggning samt tillstånd till amläggande av Buttorps vattenkraftverk i Ätran på fastigheten Buttorp 2:6 i Svenljunga kommun. Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos kommunens aktförvarare.

Aktförvarare: Öywind Thornander, 0325-183 21

.

Uppdaterad: