Tillbaka till startsidan

Du är här:

Insikt - servicemätning av myndighetsutövning

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men vi har även valt att mäta hur nöjda privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer är.

händer tar anteckningar om statistik på dator och papper

Återkoppling för bättre service

I Svenljunga kommun genomför vi servicemätningen inom områdena bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. I samband med att ditt myndighetsärende avslutas översänds dina kontaktuppgifter till undersökningsföretaget Origo group som är den part som genomför själva enkätundersökningen för vår räkning.

Enkäten innehåller 40 frågor; Tre NKI-frågor (nöjd-kund-index), 11 bakgrundsfrågor, tre öppna frågor samt 23 frågor kopplade till sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Öppen jämförelse företagsklimat

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) offentliggör i månadsskiftet april/maj året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse företagsklimat.

Resultat från Öppna jämförelser: företagsklimat

Mer om servicemätning Insikt finns på SKR:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Kontakt
Fredrik Dahl, Näringslivsstrateg, 0325-184 06

Uppdaterad: