Tillbaka till startsidan

Du är här:

Insikt - servicemätning av myndighetsutövning

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men vi har även valt att mäta hur nöjda privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer är.

Beskriver min bild

Återkoppling för bättre service

I Svenljunga kommun genomför vi servicemätningen inom områdena bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. I samband med att ditt myndighetsärende avslutas översänds dina kontaktuppgifter till undersökningsföretaget Origo group som är den part som genomför själva enkätundersökningen för vår räkning.


Enkäten innehåller 40 frågor; Tre NKI-frågor (nöjd-kund-index), 11 bakgrundsfrågor, tre öppna frågor samt 23 frågor kopplade till sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Öppen jämförelse företagsklimat

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) offentliggör i månadsskiftet april/maj året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse företagsklimat.

 

Resultat från Öppna jämförelser: företagsklimat


Mer om servicemätning Insikt finns på SKR:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: