Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Medborgarundersökning

Hur upplever kommunens invånare skolan, äldreomsorgen, vägar och kommunikationer? Hur ser de på möjligheten till inflytande i kommunen? Vad tycker de om kommunen som en plats att leva och bo på?

Beskriver min bild
Resultat tidigare år
Blanketter, e-tjänster och övrig information

För att få svar på ovanstående frågor använder vi regelbundet en medborgarundersökning. Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som genomför undersökningen på uppdrag av oss. Hittills har vi gjort medborgarundersökningar ungefär vart tredje år och det är dags för en ny undersökning hösten 2020.


Undersökningen ställer frågor inom tre områden:

.

Kontakt

Uppdaterad: 31 juli 2020