Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Medborgarundersökning

Hur upplever kommunens invånare skolan, äldreomsorgen, vägar och kommunikationer? Hur ser de på möjligheten till inflytande i kommunen? Vad tycker de om kommunen som en plats att leva och bo på?

Beskriver min bild

För att få svar på ovanstående frågor använder vi regelbundet en medborgarundersökning. Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som genomför undersökningen på uppdrag av oss. Hittills har vi gjort medborgarundersökningar ungefär vart tredje år och det är dags för en ny undersökning hösten 2020.


Undersökningen ställer frågor inom tre områden:

  • kommunens verksamhet
  • kommunen som en plats att bo och leva i
  • inflytande på kommunens verksamheter och beslut

Undersökningen mäter attityder

Det tar tid att förändra attityder, eftersom det handlar om egna upplevelser. Det kan ha skett både förbättringar och försämringar inom de tre huvudområdena som hittills inte påverkat resultaten.

Undersökningen 2017

Vid den senaste undersökningen hösten 2017 fick 800 slumpvis utvalda medborgare i kommunen mellan 18 och 84 år ett brev med vår medborgarundersökning. Det fanns möjlighet att besvara undersökningen antingen via webben eller som pappersenkät. De som valt att svara på frågorna hjälper oss nu att utveckla vårt arbete med förbättrat stöd och service till våra medborgare.

Svarsfrekvensen i undersökningen blev 45 %, vilket är något bättre än i många andra kommuner. Resultaten redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som inte godkänt, gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd.

Kommunen som en plats att bo och leva på

Svenljungas index i årets undersökning blev 49 vilket är samma som i 2015. Jämfört med tidigare har arbetsmöjligheter fått bättre betyg och bostäder lägre. Förbättringsområden hittar vi inom bostäder, kommunikationer och fritidsmöjligheter.

Kommunens olika verksamheter

Index inom detta område blev 47 men det är INTE en säkerställd försämring jämfört med förra undersökningen då vi hade 49. Vi skiljer oss från andra jämförbara kommuner med sämre betyg för förskola, grundskola, äldreomsorg samt stöd för utsatta personer. Förbättringsområden: miljöarbete, äldreomsorg, gång- och cykelvägar samt grundskolan.

Medborgarnas inflytande i kommunen

Medborgarna anser att deras möjligheter till inflytande i kommunen har ökat sedan mätningen, 2013, men årets undersökning visar inte på någon säkerställd förändring sedan 2015. Jämfört med 2015 har frågeområdet förtroende fått lägre betygsindex men ligger fortfarande högre än 2013. Förbättringsområden: förtroende och påverkan.

Resultaten redovisas både i en sammanfattande rapportPDF och en utförligare rapportbilagaPDF.

Resultat tidigare år
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 31 juli 2020