Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Medborgarundersökning

Hur upplever våra invånare skolan, äldreomsorgen, vägar och kommunikationer? Hur ser de på möjligheten till inflytande i kommunen? Vad tycker de om kommunen som en plats att leva och bo på

Beskriver min bild

Medborgarundersökningen har genomförts under flera år. Den görs i regel under hösten för att resultaten ska vara jämförbara. Tidigare tillfrågades 800 slumpmässigt utvalda invånare mellan 18-84 år. Resultat och jämförelser med andra kommuner kan du ta del av här nedan.

Resultat medborgarundersökning 2017

Sammanfattningsvis visar inte resultaten på några större förändringar jämfört med 2015, men i jämförelse med 2013 har vi förbättrat oss på alla områden, även om det är i ganska blygsam omfattning.

Del A Nöjd-region-index (kommunen som en plats att bo och leva på)

Resultatet blev ett index 49, vilket är en förbättring även om gränsen för nöjd går vid 55. Frågeområdet arbetsmöjligheter har fått högre betygsindex och bostäder lägre.

Frågeområden som vi bör prioritera är: Bostäder, kommunikationer och fritidsmöjligheter.

Del B Nöjd-medborgar-index (kommunens olika verksamheter).

Indexet blev 47 vilket INTE är en säkerställd förändring jämfört med 2015 då det var 49, men en förbättring jämfört med 2013. Gränsen för nöjd går vid 55.

De verksamheter vi bör prioritera för att nå bättre resultat är: miljöarbete, äldreomsorg, gång- och cykelvägar samt grundskolan.

Del C Nöjd-inflytande index (medborgarnas inflytande i kommunen).

Vi har fått en index på 32, gränsen för nöjd går vid 55. Vi noterar en förbättring när det gäller möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker. Områdena förtroende och påverkan bör prioriteras framöver.


Läs hela undersökningen och dess resultat PDF

Resultat tidigare år
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 09 november 2020