MENY

Du är här:

Medborgarundersökning

Hur upplever våra invånare skolan, äldreomsorgen, vägar och kommunikationer? Hur ser de på möjligheten till inflytande i kommunen? Vad tycker de om kommunen som en plats att leva och bo på?

Så här genomförs Medborgarundersökningen

Undersökningen genomförs ihop med Statistiska Centralbyrån (SCB). Den görs i regel under hösten med några års mellanrum, för att resultaten ska vara jämförbara med tidigare år. 800 slumpmässigt utvalda invånare mellan 18-84 år tillfrågas. Resultat och jämförelser med andra kommuner kan du ta del av här nedan.

Resultat från senaste medborgarundersökningen 2020

Den senaste undersökningen (2020) visar på små förändringar mellan och inom frågeområdena. Det är viktigt med försiktighet i bedömningen och att hänsyn tas till felmariginalen, eftersom undersökningen bygger på ett urval av befolkningen. I jämförelse med tidgare medborgarundersökningar kan vi notera en viss förbättring, vilket är glädjande.

Del A Nöjd-region-index - NRI (kommunen som en plats att bo och leva på)

Resultatet blev ett index 51, vilket är en förbättring även om gränsen för nöjd går vid 55. 24 procent av medborgarna i Svenljunga kommun kan starkt rekommendera andra att flytta till kommunen.

Rekommendation: Förbättringar av fritidsmöjligheter, bostäder samt trygghet kan höja helhetsbetyget.

Del B Nöjd-medborgar-index - NMI (kommunens olika verksamheter).

Indexet blev 48 och det ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Gränsen för nöjd går vid 55. Betygsindexet för bemötande och tillgänglighet blev 58 i Svenljunga kommun.

Rekommendation: Förbättringar av idrotts- och motionsanläggningar, grundskolan, miljöarbete samt äldreomsorgen kan höja helhetsbetyget.

Del C Nöjd-inflytande index - NII (medborgarnas inflytande i kommunen).

Resultatet blev ett index på 36, gränsen för nöjd går vid 55. Vi noterar ändå en förbättring jämfört med tidigare år (32). Jämfört med 2017 har frågeområdet Information fått högre betygsindex.

Rekommendation: Främst förbättringar inom frågeområdena förtroende och påverkan kan höja helhetsbetyget.

Läs mer i 2020 års medborgarundersökning Pdf, 843 kB.

Resultat tidigare år
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg, 0325-183 70

Uppdaterad: