Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kommunkompassen

Svenljunga kommun har deltagit i ”Kommunkompassen” under 2022. Den genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, (SKR), för att utvärdera och analysera kommunens sätt att styra och leda utifrån kommunfullmäktiges synsätt.

Så här gör Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommunkompassen

Kommunkompassen utvärderar hur kommunen leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de olika verksamheterna fungerar. Utvärderingen går inte in på verksamhetens resultat.

Utvärderingen av Svenljunga kommun genomfördes 2022 och är kommunens första utvärdering.

Vid genomförandet gjorde SKR intervjuer med politiker, ledande tjänstepersoner samt fackliga representanter. SKR gick även igenom kommunens styrdokument, webbsida och sociala medier.

Därefter gjorde SKR en poängbedömning för de åtta huvudområdena:

  • Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
  • Samhällsutveckling
  • Styrning och kontroll
  • Effektivitet
  • Brukarens fokus
  • Kvalitetsutveckling
  • Arbetsliv
  • Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Resultatet från utvärderingen ger kommunen värdefull information om både styrkor och förbättringsområden.

Vad får Svenljunga kommun för resultat?

Svenljunga kommun får ett resultat som ligger över genomsnittet för alla kommuner som utvärderats sedan 2020 när det gäller områdena samspel förtroendevalda och medborgare, styrning och kontroll, kvalitetsutveckling och chefs- ledar- samt medarbetarskap.

När det gäller områdena effektivitet, brukarens fokus och arbetsliv så ligger kommunens resultat under genomsnittet.

Rapport Kommunkompassen Svenljunga kommun Pdf, 919 kB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: