Tillbaka till startsidan

Du är här:

Kommunkompassen

Svenljunga kommun har deltagit i ”Kommunkompassen” under 2022. Den genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, (SKR), för att utvärdera och analysera en kommuns sätt att styra och leda utifrån kommunfullmäktiges perspektiv.

Så här gör Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommunkompassen

Utvärderingen av Svenljunga kommun genomfördes i mars 2022 och är kommunens första utvärdering. .

Kommunkompassen utvärderar hur kommunen leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de olika verksamheterna fungerar. Utvärderingen går inte in på verksamhetens resultat.

För att göra analysen har SKR gjort intervjuer samt analyserat kommunens styrdokument, webb och sociala medier. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstepersoner samt fackliga representanter.

Därefter gör SKR en poängbedömning inom åtta huvudområden:

  • Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
  • Samhällsutveckling
  • Styrning och kontroll
  • Effektivitet
  • Brukarens fokus
  • Kvalitetsutveckling
  • Arbetsliv
  • Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Resultatet från utvärderingen ger kommunen värdefull information om både styrkor och förbättringsområden som sedan kopplas till handlingsplaner i organisationen.

Vad får Svenljunga kommun för analysresultat?

Svenljunga kommun får ett resultat som ligger över genomsnittet för samtliga kommuner som utvärderats sedan 2020 när det gäller samspel förtroendevalda och medborgare, styrning och kontroll, kvalitetsutveckling och chefs- ledar- samt medarbetarskap.

När det gäller effektivitet, brukarens fokus och arbetsliv så ligger kommunens resultat under genomsnittet.

Rapport Kommunkompassen Svenljunga kommun Pdf, 919 kB, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: