Tillbaka till startsidan

Du är här:

Kommunkompassen

Svenljunga kommun har deltagit i ”Kommunkompassen” för första gången. Den genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, för att utvärdera och analysera en kommuns sätt att styra och leda utifrån kommunfullmäktiges perspektiv.

Så här gör SKR kommunkompassen

Utvärderingen av Svenljunga kommun genomfördes i mars 2022 och var kommunens första utvärdering. Utvärderingsteamet har studerat dokument, granskat kommunens hemsida, sociala medier och genomfört intervjuer med ett 30-tal personer i organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstepersoner och fackliga representanter.

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan hur kommunen leder organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan de olika verksamheterna fungerar.

För att göra analysen har SKR gjort intervjuer samt analyserat kommunens styrdokument, webb och sociala medier.

Utifrån detta görs sedan en poängbedömning inom åtta huvudområden:

  • Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
  • Samhällsutveckling
  • Styrning och kontroll
  • Effektivitet
  • Brukarens fokus
  • Kvalitetsutveckling
  • Arbetsliv
  • Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

En kommun som utvärderas med Kommunkompassen får som resultat värdefull information om både styrkor och förbättringsområden. Till utpekade förbättringsområden blir det naturligt att koppla handlingsplaner för förändring.

Vad får Svenljunga kommun för analysresultat?

Svenljunga kommun får ett resultat som ligger över genomsnittet för samtliga kommuner som utvärderats sedan 2020 när det gäller samspel förtroendevalda och medborgare, styrning och kontroll, kvalitetsutveckling och chefs- ledar- samt medarbetarskap.

När det gäller effektivitet, brukarens fokus och arbetsliv så ligger kommunens resultat under genomsnittet.

Rapport Kommunkompassen Svenljunga kommun Pdf, 919 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: