Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Marklov

Om du ska schakta bort eller fylla igen så att höjdläget för marken avsevärt förändras, mer än 0,5 meter, kan du behöva ett marklov.

grävskopa 

Söka marklov eller andra tillstånd

Du måste söka marklov för schaktning och fyllning inom planlagt område. Marklov för schaktning utanför planlagt område behövs inte men det kan behövas ett samråd med länsstyrelsen enligt miljöbalken om området har speciella naturvärden. Man ska dock alltid visa hänsyn till grannar, omgivning och miljö.

Om du vill göra större utfyllnader eller andra åtgärder som ändrar naturmiljön väsentligt på mark som inte utgör detaljplanerat område måste du anmäla till länsstyrelsen för samråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information hittar du på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: