Tillbaka till startsidan

Du är här:

Garage, carport, förråd

Garage, carport och förråd räknas som komplementbyggnader, det vill säga mindre byggnader som är ett komplement till bostadshuset på tomten men som inte sitter ihop med det.

Beskriver min bild

E-tjänst Mittbygge

Använd gärna vår nya e-tjänst Mittbygge om du ska söka bygglov eller anmäla en byggnation. Du loggar in med BankID och kommer snabbt igång med din ansökan!

Komplementbyggnader kräver bygglov men om din planerade byggnad klassas som friggebod eller attefallshus gäller andra regler. 

Inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs normalt bygglov för komplementbyggnader. Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen. Kontakta kommunen för information om vad som gäller för din fastighet.


Om du vill vill bygga en mindre komplementbyggnad kan du bygga en friggebod eller ett attefallshus.

Utanför område med sammanhållen bebyggelse

Bor du utanför område med sammanhållen bebyggelse får du som har en- och tvåbostadshus, exempelvis villa, par- eller radhus, bygga en mindre komplementbyggnad på högst 30 kvadratmeter utan bygglov. Det måste dock byggas i anslutning till bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen, om inte din granne ger sitt medgivande till att du bygger närmare.


Anmälningar, tillstånd och dispenser (undantag) som är kopplade till andra lagar är oförändrade. Det innebär att du fortfarande behöver en strandskyddsdispens om du vill bygga inom strandskyddat område.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Linus Johansson, Bygglovhandläggare, 0325-184 34
Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: