MENY

Du är här:

Garage, carport, förråd

Garage, carport och förråd räknas som komplementbyggnader, det vill säga mindre byggnader som är ett komplement till bostadshuset på tomten men som inte sitter ihop med det.

verktyg, en hammare en skruv 

Komplementbyggnader kräver bygglov men om din planerade byggnad klassas som friggebod eller attefallshus gäller andra regler. 

Inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs normalt bygglov för komplementbyggnader. Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen. Kontakta kommunen för information om vad som gäller för din fastighet.

Om du vill vill bygga en mindre komplementbyggnad kan du bygga en friggebod eller ett attefallshus.

Utanför område med sammanhållen bebyggelse

Bor du utanför område med sammanhållen bebyggelse får du som har en- och tvåbostadshus, exempelvis villa, par- eller radhus, bygga en mindre komplementbyggnad eller tillbyggnad utan att ansöka om bygglov eller göra en anmälan. En sådan byggnad är bygglov- och anmälansbefriad om tillbyggnaden/komplementbyggnaden uppföljer följande villkor:

  • Den är maximalt 50 procent av det befintliga bostadshusets byggnadsarea
  • Den är inte större än 30 kvadratmeter (undantag kan göras i enskilda fall om exempelvis huvudbyggnaden är mycket stor, byggenheten behöver enklare underlag för att kunna göra en sådan bedömning
  • Den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns (om du har din grannes godkännande kan den placeras närmare)

Anmälningar, tillstånd och dispenser (undantag) som är kopplade till andra lagar är oförändrade. Det innebär att du fortfarande behöver en strandskyddsdispens om du vill bygga inom strandskyddat område. Mer information om bygglovsbefriad komplementbyggnad hittar du på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45
Linus Johansson, Bygglovhandläggare, 0325-184 34

Uppdaterad: