MENY

Du är här:

Friggebod, attefallshus

Du som har behov av extra utrymme för till exempel förvaring av redskap eller vill utöka din bostadsyta med några kvadratmeter kan bygga friggebodar och attefallshus utan bygglov.

en penna och en linjal

Friggebod

Du får bygga en friggebod i anslutning till din villa eller fritidshus utan varken bygglov eller anmälan till kommunen. Du får bygga en eller flera friggebodar på din tomt men de får tillsammans inte ha en byggnadsyta på mer än 15 kvadratmeter.

Anmälningar, tillstånd och dispenser som är kopplade till andra lagar är oförändrade. Det innebär att du fortfarande behöver en strandskyddsdispens om du vill bygga inom strandskyddat område.

Hur stor får en friggebod vara?
Får jag ha fler än en friggebod?
Vem får ha en friggebod utan bygglov?
Vad kan vara en friggebod?
Får jag placera min friggebod var som helst?
Kan en tillbyggnad vara en friggebod?
Finns det andra regler som påverkar var jag får sätta upp min friggebod?

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får genomföra ett antal byggåtgärder utan att först söka bygglov. Du måste dock alltid anmäla detta till kommunen och invänta ett startbesked!

Här på sidan Blanketter finns blanketter för anmälan av olika bygglovbefriade åtgärder. Du kan även använda dig av vår e-tjänst Mittbygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmälningar, tillstånd och dispenser som är kopplade till andra lagar är oförändrade. Det innebär att du fortfarande behöver en strandskyddsdispens om du vill bygga inom strandskyddat område.

Attefallshus - komplementbyggnad på högst 30 kvadratmeter
Tillbyggnad av huvudbyggnad med högst 15 kvadratmeter
Byggnation av en-två takkupor
Inredning av ytterligare en bostad i enbostadshus
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Helen Thilén, Byggnadsinspektör, 0325-184 33

Uppdaterad: