Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Altan, uteplats, skärmtak

Det har blivit vanligt att bygga stora uterum eller glasa in befintliga altaner. Du kan behöva anmäla detta till oss på kommunen innan du börjar bygga din altan. Ibland krävs det till och med bygglov. Kontakta oss om du är osäker!

ingenjörshjälm, byggplaner

Behöver jag bygglov?

Altan och uteplats

Generellt krävs inget bygglov för altandäck Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., terrasser och liknande om golvet ligger högst 1,2 meter över marken.

Bygglov kan krävas om golvet byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd, en källare eller ett garage. Ett altangolv ovanpå en byggnad eller ett tak behöver också bygglov. Du kan även behöva bygglov om din altan påverkar byggnadens utseende avsevärt.

Nytt undantag från krav på bygglov för altaner

Den 1 juli 2019 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringen innebär ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • altanen ska vara en uteplats på marken
  • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
  • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
  • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
  • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Skärmtak, inglasning och uterum

Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du bygga ett skärmtak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. över ditt altangolv, uteplats, balkong eller entré utan bygglov om taket inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaket får heller inte sträcka sig närmre tomtgränsen än 4,5 meter.

Om du vill sätta upp väggar eller glaspartier under ditt skärmtak krävs alltid att du söker bygglov, även om ditt skärmtak från början var bygglovbefriat! 

Avstånd till gräns mot granne, gata, park och strand

Även om din uteplats eller altan inte kräver bygglov får du inte bygga den närmre tomtgräns än 4,5 meter utan ett medgivande från din granne.  Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.

Om din tomt ligger nära en sjö kan du behöva söka strandskyddsdispens. Kontakta kommunens miljöenhet för mer information.

.

Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: