Tillbaka till startsidan

Du är här:

Inkomna synpunkter

Har du skickat in en synpunkt eller funderar på att skicka in en? På denna sida har vi samlat inkomna synpunkter och publicerar svaren snarast möjligt.

En synpunkt kan vara ett uttryck eller en åsikt med beröm eller ett klagomål på en tjänst eller service som kommunen tillhandahåller eller förväntas tillhandahålla. Du lämnar in din synpunkt via vårt webbformulär.

När vi tar emot en synpunkt registreras det hos oss. Sedan lämnas det vidare till ansvarig tjänsteperson. Inom fyra arbetsdagar ska du ha fått återkoppling om att vi mottagit din synpunkt samt svar eller besked om hur lång tid svaret beräknas ta.

Svenljungaförslag som kommit in men som hanteras som en synpunkt publiceras också på denna sida. Det kan handla om svenljungaförslag som inte kommunen kan påverka, men som ändå kan vara av intresse för allmänheten.

Regler

  • Ibland kan det hända att vi kortar ner både svar och synpunkt för publicering på webbplatsen. Även stav- och skrivfel rättas till.
  • Följdfrågor publiceras inte på webbplatsen och bör heller inte ställas via detta forum.
  • Synpunkter som är uppenbart obegripliga eller som innehåller länkar eller reklam publiceras inte.
  • Synpunkter som innehåller kränkande uppgifter publiceras inte.
  • Synpunkter som innehåller uppmaning till brott, hets mot folkgrupp, intrång i upphovsrätt eller annat som bedöms strida mot lag publiceras inte.
  • Synpunkter där privatpersoner namnges eller på annat sätt pekas ut publiceras inte.

Inkomna och besvarade synpunkter

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: