Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

2022-07-04 Slänga sopor i Borås

Det är väldigt dåligt att vi inte längre får slänga skräp i Borås kommun. Det blir problem för oss som bor närmre t.ex. Dalsjöfors. Huvudsyftet måste ju vara miljötänk, men det blir inte speciellt miljövänligt när vi behöver åka längre för att slänga våra sopor.

2021-05-05 Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen

Tack för synpunkten. Det har egentligen aldrig varit tillåtet för kommuninvånare i Svenljunga kommun att använda återvinningscentralerna i Borås, däremot har de i Borås aldrig haft möjlighet att följa upp om invånare från andra kommuner använder deras återvinningscentraler innan de införde ett ÅVC-system med bommar i våras. Det finns en gemensam ambition i Sjuhärad att vi i takt med att kommunerna inför ÅVC-system så ska det samverkas för att möjliggöra ÅVC-besök över kommungränserna för att öka servicen. Svenljunga kommun har idag samarbetsavtal med Falkenbergs och Marks kommuner dit våra invånare kan få tillträde och ett motsvarande avtal med Tranemo som gör att deras invånare kan åka till Moga Returen. I dessa samarbeten så använder vi inte körkort för identifikation utan man får ansöka om ett returkort till grannkommunen hos sin hemkommun. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att vi ska skriva avtal med grannkommunerna när den möjligheten finns. I Borås har man ännu inte tagit något beslut om att skriva avtal för gränsöverskridande besök på återvinningscentralerna utan frågan kommer sannolikt att tas upp under hösten i Borås Energi och Miljö AB:s styrelse. Inför det är det bra att vi fått in synpunkter från våra invånare med önskan att kunna använda återvinningscentralerna i Borås.

Det är Miljöbalken som reglerar kommunens ansvar om att transportera bort och behandla avfall från bostadsfastigheter och ger kommunen rätt att ta ut avgifter för detta som ska finansiera borttransporten, behandlingen och andra kostnader för det. Återvinningscentralerna finansieras helt av dessa avgifter vilket är anledningen till att man normalt bara får använda återvinningscentraler i sin egen kommun, där man betalt för det genom avfallstaxan. Miljöbalken reglerar också att kommuninvånarna inte får köra avfall över kommungränsen om kommunen inte kommer överens med en annan kommun att deras invånare får lämna avfall där. När kommunerna ingår avtal för gränsöverskridande besök på återvinningscentraler innebär det att kommunerna debiterar varandra per besök som invånare/fastighetsägare från andra kommuner gör i kommunen till invånarens hemkommun.

.

Uppdaterad: