Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

2023-05-03 Trädgårdstipp vid Svedjan

Skulle gärna vilja ha en trädgårdstipp på området vid Svedjan.2023-05-05 Svar från Samhälsbyggnadförvaltningen

Tack för din synpunkt. Idag finns det sju stycken återvinningsstationer för trädgård runt om i kommunen och Moga Returen där kommuninvånarna kan lämna sitt trädgårdsfall fritt då det ingår i den grundavgift man betalar genom avfallstaxan. Tre av dessa insamlingspunkter finns i Svenljunga där området Svedjan ligger och som tätort anser vi att Svenljunga har relativt god tillgänglighet för att lämna trädgårdsavfall, jämfört med andra delar av kommunen, och vi ser därför att det inte är aktuellt att göra förändringar just nu.

Nytt inför 2023 är att kommunen förbättrat servicen för trädgårdsavfall genom att erbjuda hämtning vid kundernas fastigheter mot avgift. Hämtningen sker med kranbil varför tjänsten är relativt dyr att nyttja. I framtiden ser vi möjligheten att erbjuda hämtning i kärl vilket skulle vara betydligt billigare jämfört med att använda kranbil, sannolikt skulle det göra tjänsten mer attraktiv. Ökade krav från EU att öka materialåtervinningen kan innebära att vi behöver se över vilka tjänster för insamling och behandling av trädgårdsavfall vi ska erbjuda i framtiden.

.

Uppdaterad: