Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

2022-07-11 Artrika vägkanter i Svenljunga kommun

Vi har flera artrika vägkanter i Svenljunga kommun, vilket jag är väldigt glad över. En av dem, där jag ofta går på mina hundpromenader är gamla banvallen från Sexdrega och söderut. Jag har, ända fram tills för några dagar sedan, varit väldigt glad över att Svenljunga kommun inte slagit kanterna utan låtit gräs och blommor vara kvar.

Men nu, mitt den intensiva och viktiga blomningen, har man farit fram och slagit av gräs och varenda ört uppemot två meter på var sida om banvalllen. Hur tänkte ni, med hänsyn till vikten av att bevara våra artrika vägkanter, med hänsyn till bin, humlor och andra pollinerare, som vi så väl behöver. Ni borde ha väntat tills blommor och örter blommat över, dvs minst en månad till.

Jag förstår att ni behöver får bort en del vegetation så att banvallen blir mer farbar, men ni kunde nöjt er med att slå bort gräset en betydligt mindre bit ut från asfaltytan, kanske att en halvmeter på var sida hade räckt, så hade både syftet med framkomlighet och bevarandet av en artrik vägkant uppnåtts.

Om det saknas kunskap om detta hos er, vilket jag hoppas att det inte gör, finns det bra vägledningar både hos intresseorganisationer, som Naturskyddsföreningen och hos nationella myndigheter.

Jag hoppas verkligen att ni tänker om framöver, så vi kan behålla de artrika vägkanter vi har i kommunen.

2022-08-03 Svar från samhällsbyggnadsförvaltningen

Det finns många olika viljor bland våra kommuninvånare om hur mycket som ska röjas utmed våra gång- och cykelleder. Vi skall ta upp det på vårt nästa driftmöte och se om vi kan göra några förändringar nästa år.

.

Uppdaterad: