Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

2023-09-12 Igenvuxen stig i Strömsfors

Gör i ordning stig i Strömsfors

En fastighetsägare i Strömsfors och skulle önska att någon från kommunen kommer och gör i ordning stigen mellan gång- och cykelbanan och bilvägen. Den ligger på kommunens mark och de som pendlar med buss och så vidare behöver gå stigen ner för att komma till gångbanan. Den är helt igenvuxen och väldigt hal, kommer bara bli mer hal i och med löven som faller och sen vintern kommer.

2023-09-13 Svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Denna stig är inget som kommunen sköter, det är helt okej från vår sida om någon annan vill hålla den öppen, men det ingår inte i vårt skötselansvar.

.

Uppdaterad: