Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

2022-11-20 Belysning längs gång- och cykelbana i Hillared

Jag har ett förslag som skulle göra att säkerheten för bland annat gående och cyklister stärks vid passage av Gälaredsvägen i Hillared.

Där gång- och cykelbanan idag korsar vid Gälaredsvägen 8 är det alldeles för dålig belysning. Uppskattningsvis (efter att ha stegat sträckan) är det 35 respektive 45 meter till närmaste belysningsstolpe från övergångsstället.

Det känns olustigt att den mörkaste sträckan utmed hela GC-banan är just vid denna passage. Ytterligare en belysningsstolpe eller liknande skulle öka tryggheten för alla trafikanter.

2022-11-21 Svar från Samhälsbyggnadförvaltningen

Vi har tittat på detta och delar din uppfattning. Vår ambition är att komplettera med ytterligare en stolpe.

När vi kan få till detta beror på när vi har andra jobb i området, så att det kan samordnas på ett bra sätt.

.

Uppdaterad: