Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

2023-05-17 Biblioteket

Jag tycker att det är dåligt att Kommunbiblioteket är stängt på lördagar och flera bokbussturer är inställda på grund av personalbrist.

Biblioteket har en väldigt viktigt funktion i vår demokrati, tillgänglighet för information, utbildningar, läsfrämjande, mötesplats, kultur, integration.

Jag önskar att kommunen prioriterar denna verksamhet mer.2023-05-19 Svar från Samhälsbyggnadförvaltningen

Verksamheten beklagar verkligen att vi har behövt minska tillfälligt på våra öppettider och ställa in vissa bokbilsturer! Såväl jag som övrig personal håller till fullo med dig att biblioteket har en viktig roll att fylla som demokratisk arena, ge tillgång till information och inte minst det viktiga läsfrämjande arbetet medmera.

Bakgrunden till den tillfälliga förändringen är att vi från och med i år har en färre heltidstjänst och att vi i nuläget har sjukdom i personalgruppen och samtidigt vikariebrist. Detta sammantaget gjorde att vi tillfälligt behövde stänga lördagar och ställa in två bokbilsturer.

Vi hoppas såklart också på att biblioteksverksamheten kan prioriteras för att slippa hamna i liknande lägen framöver, men hur resurserna fördelas är en fråga för våra politiker i Samhällsbyggnadsnämnden.

Stort tack för ditt engagemang i frågan!

.

Uppdaterad: