Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

2023-03-31 Vägbidrag

Vi har mottagit er skrivelse gällande, ” Förändringar av utbetalning av
vägbidrag”. Vi noterar att beslutet är politiskt. Vi tycker dock att även vi, som valt att bosätta oss på landet, skall ges möjlighet, att kunna underhålla våra vägar med lite hjälp av kommunen. Det kommunala bidraget ger ju långt ifrån full täckning, för kostnader att underhålla vägen med grusning, plogning, saltning, mm.


Våra vägar måste ju hållas i gott skick, då förutom, vi som bor utmed vägen, används den även av sopbilar, hemtjänst, post mm. Fanns det inte en slogan tidigare ” Hela Kommunen skall leva”. Vi hoppas vägbidraget återinförs från 2024

2023-04-04 Svar från Samhälsbyggnadförvaltningen


Tack för era synpunkter.

Vi ser till att detta kommer som information till politiken.

.

Uppdaterad: