Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

2023-06-27 Hundar vid stranden i Holsjön

En av Svenljungas sommarpärlor är det fina badet vid Holsjön. På senare tid har det blivit allt mer hundar på stranden. Det är ju bra för hundägare som vill kunna bada med sin hund men baksidan är att det skrämmer många som är hundrädda och sen är det lite ofräscht med hundar som kissar och bajsar i sanden och vattnet.

Förr fick hundar under sommarmånaderna bada på stranden bortom bryggan eller längst ner i andra änden,men nu finns bara en skylt som säger att hundar ska vara kopplade på stranden, vilket de flesta hundar tyvärr inte är.

I andra städer finns lokala föreskrifter om hundförbud på den allmänna badplatsen under juni-augusti, med undantag för ledar- och assistenshundar. Jag och många med mig skulle uppskatta om även Svenljunga hade denna regel. Jag har sett en hund bajsa i sanden några meter från mig och även om matte var snabb med att plocka upp så var det inte en trevlig upplevelse.


2023-06-28 Svar från Samhälsbyggnadförvaltningen

När det gäller hundar på badplatser så är det reglerat i allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Vi kommer att ta en diskussion på förvaltningen efter semestern om att ändra i föreskrifterna.

Att sätta upp skyltar om hundförbud kan man inte göra utan att ändra i ordningsföreskrifterna.

 

Hundar

16 § Hundens ägare, den som tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skylldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 ½. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för en ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

17 § Hundar ska hållas kopplade om de vistas på offentlig plats, som utgör badplats, samtliga kommunala anläggningar för lek och idrott eller begravningsplats.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhängnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

18 § Föroreningar efter hundar ska plockas upp från offentliga platser och enligt §3 jämställda platser.

 


.

Uppdaterad: