Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Muddring, grävning i vattenmiljöer

Ska du anlägga en brygga, muddra, dämma eller leda bort grundvatten måste du först göra en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen. Större arbeten kräver till och med tillstånd.

Vattenverksamhet

Arbeten i ett vattenområde, som till exempel att bygga en pir, brygga eller att muddra kallas för vattenverksamhet. För mindre arbeten räcker det med en anmälan till länsstyrelsen medan större mer omfattande arbeten kräver samråd och tillstånd.

Strandskyddsdispens

För att anlägga en brygga eller liknande anordning och vid arbeten i eller nära vatten kan det krävas både strandskyddsdispens och tillstånd för vattenverksamhet. Det är länsstyrelsen som handlägger ärenden om vattenverksamhet medan det normalt är kommunen som handlägger ansökan om strandskyddsdispens.

.

Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62

Uppdaterad: