Tillbaka till startsidan

Du är här:

Buller och luftkvalitet

Ljudmiljö och luftkvalitet är viktiga faktorer för vårt välbefinnande. På denna sida får du reda på vad du kan göra vid störande buller och vad som gäller för luftkvaliteten.

en bärbar dator, bredvid ligger det en telefon och ett par hörlurar

Störande buller

Om du störs av buller ska du i första hand själv först kontakta den som har verksamheten som bullrar för att komma till rätta med problemet. Får du inget gehör för dina synpunkter kan du kontakta kommunen.

Grannen spelar hög musik

Tala med din granne om du tycker att hon/han spelar hög musik. Kanske är din granne inte medveten om problemet. Det bästa är om ni kan komma överens om tidpunkter då musiken inte stör. Går det inte, kontaktar du fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Buller i lägenheten från fasta installationer

Om det bullrar från tvättstugan, ventilationen eller annan fast installation i huset ta i första hand kontakt med fastighetsägaren eller bostadsrättföreningens styrelse. Kanske beror bullret på något tekniskt fel som lätt kan rättas till.

Jag störs av min grannes luftvärmepump

Om du tycker att din grannes luftvärmepump bullrar för mycket ska du i första hand prata med honom/henne. Din granne ansvarar för att luftvärmepumpen inte stör dig och andra som bor i närheten. Om det inte hjälper kan du kontakta kommunen.

Höga ljudnivåer i offentliga lokaler

Misstänker du att ljudnivån är skadligt hög i någon offentlig lokal kontakta verksamhetsutövaren. Om problemen fortsätter kan du kontakta kommunen.

Buller från industrier eller andra verksamheter

Om någon verksamhet medför störande buller i ditt hem till exempel från industri eller restaurang, kontakta kommunen.

Luftkvalitet

Med tätare bostäder, snabbare byggprocesser och materialval har vi också byggt in luftproblem i många bostäder och lokaler. Det har bland annat gett ökade problem med astma och allergier.

Luften i en bostad måste bytas ut med jämna mellanrum, detta gäller för hela bostaden. Luften ska gå från "rena rum" som sovrum och vardagsrum till "smutsiga rum" som badrum och kök, där den gamla luften sugs ut genom ventiler. 

Tomgångskörning

Tomgångskörning kan vara störande och ge hälsoproblem för människor. Du bör undvika att låta bilen gå på tomgång speciellt när den är kall eftersom det är då som avgaserna är som giftigast.

Inom detalplanlagt område i Svenljunga kommun får motorn gå på tomgång i högst en minut, enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Enda undantaget gäller fordon som behöver hålla igång motorn för att driva en anläggning till exempel sopbilar.

Dålig ventilation
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Anna Nikumaa, Miljöhandläggare, 0325-184 32

Uppdaterad: