Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Boendemiljö

Miljön i och kring våra bostäder betyder mycket för vår trivsel, trygghet och hälsa. Därför är det viktigt att vi har en boendemiljö av bra kvalitet.

hus och hjärtan

Inomhusmiljön har stor betydelse för hur vi mår

Vi vistas en stor del av dygnets timmar i våra bostäder, skolor och andra lokaler. Därför har inomhusmiljön stor betydelse för hur vi mår. Exempel på problem som kan uppstå är för låg eller hög inomhustemperatur, radon, fukt och mögel samt buller från omgivningen eller från grannar.

Utomhus kan till exempel häckar och träd, ostädade tomter, vedeldande grannar, trafikbuller och husdjur orsaka problem.

Vad kan jag göra om jag blir störd?

Bor du i ett hyreshus eller bostadsrätt och har störande grannar eller andra problem i din boendemiljö ska du i första hand vända dig till den som stör eller fastighetsägaren. Det är alltid den som driver en verksamhet, till exempel en industri eller nöjeslokal, som är ansvarig för att närboende eller andra inte utsätts för onormala störningar.

Följande problem hanteras inte av oss:

Klagomål på nedskräpning, buller med mera

Får du inte hjälp, kan du ta kontakt med oss på miljöenheten som utreder om problemet ska utredas vidare och eventuellt åtgärdas.

Lämna in ett klagomål på inom- och utomhusmiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsägaren har ansvaret för byggnaden

Fastighetsägaren, som ibland kan vara en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag, ansvarar för att underhålla bostäder och lokaler. Som fastighetsägare är du skyldig att hindra eller undanröja olägenheter som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Här kan du beställa eller hämta hem Naturvårdsverkets handbok - Egenkontroll en fortlöpande process Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - där du kan läsa mer om egenkontroll.

Råd till dig som fastighetsägare

  • Vid klagomål — ta de som klagar på allvar.
  • Agera så snabbt som möjligt — skadan eller problemet kan bli värre ju längre tiden går.
  • Vet du eller fastighetsskötaren inte vad som är fel — ta hjälp av en kvalificerad fackman eller skadeutredare.

.

Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62

Uppdaterad: