Du är här:

Vedeldning

Många värmer sin bostad genom att elda med ved. Trots att ved är en förnyelsebar resurs och inte bidrar till växthuseffekten har den nackdelar. Har du en gammal panna eller eldar på ett olämpligt sätt kan det medföra problem för dina grannar.

person värmer sina händer vid en vedugn

Ved är en förnyelsebar energikälla och ett bra miljöval men vedeldning kan orsaka problem och det är inte ovanligt att grannar störs av röken. Detta beror bland annat på att husen ligger tätt och att man eldar på fel sätt.

Röken visar om du eldar rätt

Det är den som eldar som ansvarar för att eldningen inte medför problem för omgivningen. Med en bra anläggning, torr ved och riktigt utförd eldning kan riskerna för olägenheter både för sig själv och för omgivningen minskas.

Du eldar rätt om röken är nästan osynlig vid varmt väder eller vitaktig vid kallt väder. Om röken är svart och luktar kraftigt är förbränningen ofullständig vilket ökar utsläppen av farliga ämnen. Kontrollera röken så att den inte slår ner på grannarnas hus!

För att minska risken för olägenheter bör du som eldar med ved tänka på följande:  

  • Använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer och spisinsatser.
  • Om du har vedpanna, komplettera den med en ackumulatorvolym på minst 1500 liter . Då behöver du bara elda en gång per dag för att värma huset.
  • Braskamin/kakelugn bör endast användas för trivseleldning, som ett komplement till annan huvudsaklig värmekälla.
  • Använd endast torr ved, fukthalten bör vara högst 25 procent. Veden bör ha torkats under tak i cirka 1 år.
  • Se till att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur i eldstaden. Elda effektivt och miljövänligt. Pyrelda inte eftersom det då sker en ofullständig förbränning. 
  • Elda hellre sällan och rejält än småelda.

Rök kan vara störande och hälsofarligt

Det är framför allt i kommunens tätbebyggda delar, som det kan bli problem med vedeldning. Problemen med rök och sot kan bli så störande att det betraktas som hälsofarligt. Det kan då bli aktuellt för kommunen att ingripa mot den som eldar. Det kan ske genom begränsning av när eldning får ske med hänsyn till tid och/eller väderlek och i särskilt besvärliga fall kan eldning också helt förbjudas.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09
Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Therese Silow, 1:e Miljöhandläggare, 0325-182 44

Uppdaterad: