Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Uppvärmning

Det finns flera olika sätt att värma upp sitt hus på. Om du ska välja fjärrvärme, solenergi, pellets, värmepump, elupp­värmning, ved eller olja beror på var du bor, ekonomi samt hur ditt hus är uppbyggt. Det finns olika för- och nackdelar med de olika uppvärmnings­sätten.

Beskriver min bild

Spridningen av värme kan ske via ett vattenburet system, antingen genom element eller golvvärmeslingor. Till ett vattenburet system kan olika värmekällor kopplas som värmepumpar, ved- och pelletspannor eller solvärme. Numera är det inte lika vanligt med oljepannor och elpannor, som ger både dyr och mindre miljövänlig värme. 

Ring gärna kommunens energi- och klimatrådgivare så får du kostnadsfritt opartiska råd om hur du kan påverka din uppvärmning, såväl kostnads- som miljömässigt.

Vissa installationer kräver anmälan eller tillstånd enligt plan- och bygglagen (PBL) eller miljöbalken. Kontakta miljö- och byggenheten för information.

Att tänka på vid byte av uppvärmningskälla

När du byter från tillexempel oljeeldning till värmepump kan ventilationen och uppvärmningen i källare, vindsutrymme och det utrymme där pannan stått behöva förbättras för att undvika framtida fuktskador. Även ventilationen i övriga huset kan behöva ses över om huset har självdragsventilation. Luftomsättningen i huset minskar då den syreförbrukande uppvärmningen (förbränning av olja, ved, pellets, flis) byts mot en värmepump.

Försämrad luftomsättning kan även medföra ökad radonhalt och därför bör radonmätning göras i huset, även om det redan finns en mätning sedan tidigare.

Läs mer om olika typer av uppvärmning

.

Helen Thilén, Byggnadsinspektör, 0325-184 33

Uppdaterad: