Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Solenergi

Ta tillvara på solens strålar du med. Solenergi kan omvandlas till både värme och elektricitet. Det är en miljövänlig energikälla som kan hjälpa dig att minska dina energikostnader. På denna sida får du reda på mer om hur du kan börja nyttja solenergi.

Solceller på vit stolpe, bakgrund är blå himmel

Vad används solenergi till?

Idag används solens strålar både för att tillverka värme och elektricitet. Här i Sverige görs detta tämligen lite och det beror bland annat på att behovet av energi inte sammanfaller med tillgången. Det vill säga, solen lyser som minst under vinterhalvåret, då vi som bäst behöver värme, varmvatten och el.

Solceller och solfångare

Det är skillnad mellan solceller och solfångare. Solceller producerar el medans solfångare ger vamvatten eller varmluft. Det är viktigt att tänka ut vilken funktion som man är ute efter. Ska det produceras el eller är målet att skapa varmvatten.

Kontakta gärna vår energi- och klimatrådgivare för mer information.

Solfångare

I en solfångare omvandlas solens strålar till värme genom att solljuset får lysa på en matt, svart yta. Värmen transporteras sedan vidare med hjälp av en vätska eller gas som cirkulerar och används för att värma upp hus eller för att ge varmvatten.

Solceller

I solceller omvandlas solljuset till el. Solcellen består av en tunn skiva av ett så kallat halvledarmaterial där elektroner frigörs och skapar elektrisk ström. Processen pågår så länge solcellen är belyst men upphör när ljuset försvinner.

Nu krävs inte längre bygglov för vissa anläggningar

Den 1 augusti 2018 infördes nya bestämmelser som innebär att vissa solenergianläggningar inte kräver bygglov. Du behöver inte längre söka bygglov om du tänker sätta upp solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste dock följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Det krävs även fortsättningsvis bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Här får du information om hur du söker bygglov.

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: