Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Brandskydd, sotning

Det praktiska arbetet med rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Svenljunga utförs på entreprenad. På denna sida får du reda på varför sotning behövs, vem som utför den och vikten av brandskyddskontroll och hur ofta den ska utföras.

person värmer sina händer vid en vedugn

Sotning

Rengöring (sotning) av eldstad och rökkanaler från sot behöver ske regelbundet för att förhindra brand. Sot uppstår vid förbränning i en eldningsanläggning och kan variera beroende av valet av bränsleslag och förutsättningarna vid förbränningen. Otillräcklig rengöring kan lätt leda till brand i sotavsättningarna med risk för brandspridning till byggnaden i övrigt.

Det är GÖSAB Sotning AB som utför all sotning (rensning och rengöring) i vår kommun.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) har kommunen ansvar för att sotning utförs. För Svenljunga, Borås och Ulricehamn kommun har Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund därför skrivit ett avtal med GÖSAB Sotning AB.

Kontakta i första hand skorstensfejarmästaren, GÖSAB Sotning. Allmänna frågor om sotningsverksamheten, sotningsintervaller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och frågor om möjligheten att sota själv kan ställas till Räddningstjänsten.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen görs för att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll. Vi har via Räddningstjänstförbundet (SÄRF) slutit avtal med GÖSAB Sotnings AB som ska utföra brandskyddskontrollen inom kommunen.

Hur ofta ska du göra brandskyddskontroll?

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bestämt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: