Tillbaka till startsidan

Du är här:

Brandsäkerhet och skydd mot olyckor

Företag, organisationer och föreningar ansvarar för sitt eget brandskydd eller brandsäkerheten. Bra brandsäkerhet uppnås genom ordning och reda, dokumentation, regelbundna kontroller och kunskap hos personalen.

Beskriver min bild

Alla byggnader och anläggningar ska ha ett skäligt brandskydd och inom företaget eller verksamheten bör det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: