Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Brandsäkerhet och skydd mot olyckor

Företag, organisationer och föreningar ansvarar för sitt eget brandskydd eller brandsäkerheten. Bra brandsäkerhet uppnås genom ordning och reda, dokumentation, regelbundna kontroller och kunskap hos personalen. På denna sida hittar du viktig information som du bör ha koll på.

brandsläckare

Alla byggnader och anläggningar ska ha ett skäligt brandskydd och inom företaget eller verksamheten bör det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal.

Det gäller särskilda regler för cisterner, läs mer om dessa »

Om du hanterar brandfarliga och explosiva varor i din verksamhet behöver du antagligen ett tillstånd till det. På denna sida får du reda på vilken typ av verksamhet som behöver ett tillstånd och var du ansöker om det.

Brandfarliga och explosiva varor

Om du yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor måste du söka tillstånd för det. detsamma gäller om du hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor.

Svenljunga kommun ingår i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och det är dt du ska vända dig i frågor som rör tillstånd för brandfarlig vara.

Eldningsolja, diesel och spillolja

Om du har en cistern som innehåller eldningsolja, dieselolja eller spillolja behöver du även informera kommunens miljö- och byggenhet. Mer om detta kan du läsa på sidan Cisterner.

För att förebygga allvarliga olyckor och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. En sevesoanläggning kan till exempel vara företag som hanterar stora kemikalievolymer eller brandfarliga varor.

Det finns en högre och en lägre kravnivå för sevesoverksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärderför att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Gränsmängderna definierar kravnivåerna.

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalierolyckor ska kommunen informera allmänheten om vilka anläggningar som klassas som sevesoanläggningar. Informationen som allmänheten har rätt att få ta del av är vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska göra vid en olycka. Kommunen har ansvaret för att de personer som skulle kunna beröras av en allvarlig kemikalieolycka vid verksamheten får denna information. I Svenljunga kommun hanteras detta av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Svenljunga kommun finns ingen anläggning som klassas med den högre kravnivån. Däremot finns det för närvarande en i den lägre nivån:

  • Skanskas bergtäkt i Billeberg, Sexdrega

.

Uppdaterad: