Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Rivningsavfall, byggavfall

Från den 1 augusti 2020 gäller lagstiftning som kan påverka dig som ska utföra bygg eller rivningsarbete. Kraven gäller både privatpersoner och yrkesmässiga verksamheter.

slägga och person står på nedrivet material från vägg

Avfallet ska sorteras

Enligt avfallsförordningen ska avfall som producerats vid bygg eller rivning sorteras i minst 6 fraktioner. Sorteringen ska ske där avfallet uppstått. Syftet är att öka återanvändning och materialanvändning.

De material som minst ska sorteras och hållas åtskilda från varandra är:

  • Trä
  • Mineral (betong, tegel, klinker, keramik, sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Notera att ovanstående är vad som minst ska sorteras ut och att andra material också ska sorteras som exempelvis kartong och el-avfall.

Undantag och dispens

Det finns undantag för kravet på sortering. Ett undantag är i de fall avfallet är sammanfogat eller inbyggt och är omöjligt att separera. Ett annat undantag är om avfallet är förorenat på ett sätt att det är risk för att föroreningen kontaminerar övrigt avfall.

Om du inte omfattas av de generella undantagen, men vill samla in avfallet som blandat avfall, behöver du söka dispens. Det gör du hos miljöenheten. Dispens ges endast när separat insamling inte är genomförbar, eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Det måste finnas goda skäl till att beviljas dispens. Brist på plats är inte nödvändigtvis skäl för dispens om det kan lösas genom mindre kärl/storsäckar än de klassiska containrarna.

Ansök om undantag från kravet på sortering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift och handläggning för dispens

Vid komplett dispensansökan är handläggningstiden upp till sex veckor. Miljöenheten tar ut en timavgift enligt fastställd taxa.

Upplysning

För att riva en byggnad krävs en rivningsanmälan eller en ansökan om rivningslov. Mer information om hur du går tillväga hittar du på sidan Riva, rivningslov. Öppnas i nytt fönster.

Miljöenheten är ansvarig för tillsyn enligt de nya reglerna. Miljöenheten kommer göra slumpvis tillsyn för att se de nya kraven på utsortering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av bygg och rivningsavfall följs. Vägledning på hur lagstiftningen ska tillämpas finns publicerat på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Helen Thilén, Byggnadsinspektör, 0325-184 33
Anna Nikumaa, Miljöhandläggare, 0325-184 32

Uppdaterad: