Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Rökfria miljöer

Den som inte röker ska ha rätt till rökfria miljöer enligt tobakslagen. Därför är det bland annat inte tillåtet att röka på restauranger, skolgårdar och på daghem.

Beskriver min bild

Tobakslagen begränsar rökning i vissa lokaler samt på vissa områden utomhus. Rökning är förbjuden i:

 

 • lokaler för barnomsorg, skolor och liknande, även på skolgårdar
 • lokaler för hälso- och sjukvård, inklusive väntrum
 • gemensamhetslokaler som till exempel gallerior/inomhustorg, butiker, lokaler för sammankomster som teatrar och konsertlokaler, gemensamma utrymmen i hotell, pensionat och liknande, vid idrottsevenemang inomhus samt på kollektivtrafik
 • serveringar och restauranger.

 

I vissa fall kan särskilda rökrum anordnas, under förutsättning att röken inte påverkar de utrymmen som ska vara rökfria. För rökrum i restauranger finns särskilda regler, bland annat så får ingen servering ske i rökrummen, man får inte ens äta eller dricka där.

Störs du av någon annans rökning?

Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till kommunen.

 

Det är den som äger eller på annat sätt ansvarar över en lokal eller område som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Utökat rökförbud från den 1 juli 2019

Förbudet mot att röka inomhus kom år 2005, det fanns då en oro om hur det skulle tas emot av allmänheten och krogägare. Det visade sig bli väldigt uppskattat och har inneburit en ökad trivsel och ökad försäljning ute på krogarna. I och med den nya lagen blir det även förbjudet att röka:


 • På uteserveringar, det vill säga alla serveringsställen där det säljs mat eller dryck för förtäring på stället.
 • Utanför entréer till rökfria lokaler, till exempel butiker dit allmänheten har tillträde.
 • I lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med kollektivtrafik, till exempel busshållplatser och tågperronger
 • På lekplatser dit allmänheten har tillträde.
 • På inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, till exempel idrottsplatser och idrottsarenor.


Nytt är att rökförbudet omfattar fler produkter än just tobak, det blir förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och vattenpipa eller använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Hur påverkar detta mig?

Det är du som äger eller på annat sätt disponerar lokalen eller platsen som omfattas av rökförbud som har ansvaret för att reglerna följs. Du ska tydligt informera om rökförbudet genom skyltning och du ska, vid behov, ingripa med information och tillsägelser.


Om någon trots information och tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas (själva avvisning får endast ske av polis eller ordningsvakter).


Kravet på skyltning är allmänt formulerat och ger den ansvarige stora möjligheter att individuellt anpassa skyltningen utifrån de särskilda förhållanden som råder i de olika rökfria miljöerna. Du får heller inte ha vilseledande information som t.ex. att ha kvar askkoppar eller liknande.

Vad är syftet med rökförbudet?

Syftet med det utvidgade rökförbudet är främst:

 • Minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar – generellt
 • Skydda överkänsliga personer, barn men även personer som blir besvärade av tobaksrök. Öka tillgängligheten på platser utomhus.
 • Minska den sociala exponeringen och på så sätt avnormalisera rökningen för att minska användandet, inte minst bland unga som är särskilt känsliga för visuella signaler och sociala normer.


Du kan läsa mer om den nya lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 29 juli 2019