Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Rökfria miljöer

Den som inte röker ska ha rätt till rökfria miljöer enligt tobakslagen. Därför är det bland annat inte tillåtet att röka på restauranger, skolgårdar och på förskolor.

Rökförbud skylt i träd.

Rökning är förbjudet på vissa platser

Tobakslagen begränsar rökning i vissa lokaler samt på vissa områden utomhus. Rökning är förbjuden:

 • i lokaler för barnomsorg, skolor och liknande
 • på skolgårdar
 • i lokaler för hälso- och sjukvård, inklusive väntrum
 • i gemensamhetslokaler som till exempel gallerior/inomhustorg, butiker, lokaler för sammankomster som teatrar och konsertlokaler, gemensamma utrymmen i hotell, pensionat och liknande
 • vid idrottsevenemang inomhus
 • på kollektivtrafik
 • på serveringar och restauranger.

Sedan den 1 juli 2019 är det även förbjudet att röka:

 • På uteserveringar, det vill säga alla serveringsställen där det säljs mat eller dryck för förtäring på stället.
 • Utanför entréer till rökfria lokaler, till exempel butiker dit allmänheten har tillträde.
 • I lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med kollektivtrafik, till exempel busshållplatser och tågperronger
 • På lekplatser dit allmänheten har tillträde.
 • På inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, till exempel idrottsplatser och idrottsarenor.

Rökförbudet omfattar fler produkter än just tobak; det är förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och vattenpipa eller använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

I vissa fall kan särskilda rökrum anordnas, under förutsättning att röken inte påverkar de utrymmen som ska vara rökfria. För rökrum i restauranger finns särskilda regler, bland annat så får ingen servering ske i rökrummen, man får inte ens äta eller dricka där.

Hur påverkar detta mig?

Det är du som äger eller på annat sätt disponerar lokalen eller platsen som omfattas av rökförbud som har ansvaret för att reglerna följs. Du ska tydligt informera om rökförbudet genom skyltning och du ska, vid behov, ingripa med information och tillsägelser.

Om någon trots information och tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas (själva avvisning får endast ske av polis eller ordningsvakter).

Kravet på skyltning är allmänt formulerat och ger den ansvarige stora möjligheter att individuellt anpassa skyltningen utifrån de särskilda förhållanden som råder i de olika rökfria miljöerna. Du får heller inte ha vilseledande information som till exempel att ha kvar askkoppar eller liknande.

Störs du av någon annans rökning?

Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till kommunen.

Det är den som äger eller på annat sätt ansvarar över en lokal eller område som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Kontaktuppgifter

Therese Skydlberg, Alkohol- och tobakshandläggare
E-post: Therese.Skyldberg@svenljunga.se
Telefon: 0320-217695

Martin Sila Lindberg, Alkohol- och tobakshandläggare
E-post: Martin.Lindberg@svenljunga.se
Telefon: 0320-217130

.

Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Martin Lindberg, Alkohol- och tobakshandläggare, 0325-180 00
Therese Skyldberg, Alkohol- och tobakshandläggare, 0325-180 00

Uppdaterad: