Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Lotterier

Ideella föreningar eller trossamfund som är verksamma i Svenljunga kommun kan registrera sig för att kunna ordna lotteri i kommunen. En registrering kan göras för högst fem år per gång.

lotter i olika färger ligger i en hög

Licens för att anordna spel och lotterier

Enligt spellagen behövs en särskild licens för att anordna spel och lotterier. Licens söker du hos spelinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål får omfatta vissa former av lotterier. En sådan licens får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.

Föreningslotterier

En ideell förening som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun kan registrera sig för försäljning av lotterier utan licens. Registreringen görs hos kommunen där föreningen är verksam. Det som krävs är att föreningen i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppen för alla och som har behov av inkomster från lotterier. Registreringen ska vara tidsbegränsad till högst fem år.

Anmälan för registrering

Anmälan för registrering görs på särskild blankett till kommunens fritidsenhet. Registreringen kostar 300 kronor.

Lotterier som kräver varken registrering eller licens

Grundregeln är att alla som anordnar lotterier behöver licens eller en registrering. Vissa lotterier som inte riktar sig till allmänheten och är små i sin omfattning får dock genomföras utan licens eller registrering. Undantagen finns i spellagens tredje kapitel, § 4-5. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För ideell förening eller trossamfund:

 • Lottpriset får vara högst 1/4000 av gällande prisbasbelopp. År 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor vilket ger ett högsta lottpris på 13,125 kronor.
 • Vinsterna får bara bestå av varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 av gällande prisbasbelopp. År 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor vilket ger ett högsta vinstvärde på 8 750 kronor.
 • Lotteriet får endast bedrivas inom kommunen, och i samband med
  1. en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i, eller
  2. ett bingospel som föreningen anordnar.

För privatperson eller företag:

 • Lottpriset får vara högst 1/4000 av gällande prisbasbelopp. År 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor vilket ger ett högsta lottpris på 13,125 kronor.
 • Vinsterna får bara bestå av varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 av gällande prisbasbelopp. År 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor vilket ger ett högsta vinstvärde på 8 750 kronor.
 • Lotteriet får endast bedrivas inom kommunen, och i samband med
  1. en offentlig nöjestillställning
  2. en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  3. en allmän sammankomst för framförande av ett konstnäligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
  Tillställningen bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd eller liknande enligt ordningslagen.

Gratislotterier behöver ingen registrering eller licens

Lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats, exempelvis "gilla och dela" i sociala medier, eller om det sker under privata former med låga belopp, kräver varken registrering eller licens

.

Elisabet Josefsson, Receptionsansvarig, 0325-181 92

Uppdaterad: