Tillbaka till startsidan

Du är här:

Lotterier

Ideella föreningar eller trossamfund som är verksamma i Svenljunga kommun kan registrera sig för att kunna ordna lotteri i kommunen. En registrering kan göras för högst fem år per gång.

lotter i olika färger ligger i en hög

Licens för att anordna spel och lotterier

Enligt spellagen behövs en särskild licens för att anordna spel och lotterier. Licens söker du hos spelinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål får omfatta vissa former av lotterier. En sådan licens får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.

Föreningslotterier

En ideell förening som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun kan registrera sig för försäljning av lotterier utan licens. Registreringen görs hos kommunen där föreningen är verksam. Det som krävs är att föreningen i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppen för alla och som har behov av inkomster från lotterier. Registreringen ska vara tidsbegränsad till högst fem år.

Anmälan för registrering

Anmälan för registrering görs på särskild blankett till kommunens fritidsenhet. Registreringen kostar 300 kronor.

Får jag anordna ett lotteri utan licens eller registrering?

Grundregeln är att alla som anordnar lotterier behöver licens eller en registrering. Vissa lotterier som inte riktar sig till allmänheten och är små i sin omattning får dock genomföras utan licens eller registrering. Undantagen finns i spellagens tredje kapitel, § 4-5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

.

Elisabet Josefsson, Receptionsansvarig, 0325-181 92

Uppdaterad: