Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Förorenad mark

Du som bedriver eller har bedrivit en verksamhet ansvarar för eventuella efterbehandlingen av marken om den har blivit förorenad. På denna sida kan du läsa om vad som gäller och när och hur du måste göra en anmälan innan du påbörjar arbete.

Inte bara gamla dumpningsplatser

Förr var det ganska vanligt att man tippade massor och grävde ned giftigt avfall från industrier, vilket innebar att marken blev förorenad. Men förorenade områden innefattar inte bara gamla dumpningsplatser utan även vattendrag, byggnader och anläggningar som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Har du upptäckt en förorening?

Kontakta oss på miljöenheten genast om du som ägare, eller brukare, av en fastighet upptäcker en förorening.

Anmäl innan du börjar arbeta i ett förorenat område

Du får inte utföra åtgärder till exempel gräva eller sanera i ett förorenat område utan att först anmäla det till oss. Blankett finns längre ner på sidan. Din anmälan ska skickas in i god tid, minst sex veckor innan verksamheten startar. Om du känner dig osäker på vilka uppgifter som behöver ingå kontakta en konsult som hjälper dig med anmälan.

Vem är ansvarig för de förorenade områdena?

Ansvaret är begränsat att gälla för åtgärder som har utförts eller verksamheter som bedrivits efter den 30 juni 1969. Om det inte finns någon som kan utföra eller bekosta en efterbehandling är det var och en som ägt fastigheten efter den 1 januari 1999 och som vid förvärvet kände till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem som är ansvarig.

Ansvaret innebär att man i skälig omfattning ska utföra eller bekosta åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa och miljön. Om flera verksamhetsutövare är ansvariga ska de dela kostnaderna lika.

.

Sandra Andersson, Miljöhandläggare, 0325-181 81

Uppdaterad: