Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kyl-, frys- och klimatanläggningar. De används för att omvandla kyla till värme eller värme till kyla. Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet och fungerar som växthusgaser. Därför finns det regler om hantering av dessa.

Person lagar något i ett kylskåp.

Kontrollera dina aggregat

Som ansvarig för anläggningen ska du se till att läcksökning görs av en certifierad kylkontrollant med regelbunden intervall. Det är köldmediegasens så kallade koldioxidekvivalent (CO2e)som avgör hur ofta läcksökningen ska göras. Rapporterna som du får från kontrollerna ska du spara i ett register.

Allt om f-gas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du få hjälp att räkna ut koldioxidekvivalenten (CO2e) för just din utrustning och hur ofta den behöver kontrolleras. Du hittar också läcksökningsintervallen nedan:

  • 5 ton CO2e eller mer, kontrollintervall 1 gång per 12 månader
  • 50 ton CO2e eller mer, kontrollerintervall 1 gång per 6 månader
  • 500 ton CO2e eller mer, kontrollinvervall 1 gång per 3 månader

Om du inte kontrollerar dina aggregat i tid kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Rapportering av kontrollen

Om din anläggning innehåller sammanlagt 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du varje år rapportera resultatet från läckagekontrollen till oss på miljöenheten.

Rapporteringen ska göras skriftligt och skickas in senast den 31 mars efterföljande år. Kontrollerna som utfördes 2022 ska alltså sammanställas i en rapport som ska lämnas in senast 31 mars 2023. Om den blir försenad eller inte skickas in kan du få betala miljösanktionsavgift.

Det företag eller den person som du anlitar för läckagekontrollen förser dig med din årsrapport. Kom ihåg att du som operatör måste gå igenom den och skriva under rapporten innan du skickar in den till oss.

Nyinstallation eller konvertering

Innan du låter installera eller konvertera en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsanläggning där den sammanlagda mängden uppgår till 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska du anmäla det till oss. Firman du anlitar kan hjälpa dig med anmälan.

När du köper ny utrustning är du skyldig att ta hänsyn till vilken utrustning som har den minsta miljöpåverkan. Du behöver fundera på vilken typ av köldmedium och vilken mängd som utrustningen innehåller, även hur mycket el den förbrukar. Idag finns möjlighet att köpa utrustning som innehåller miljövänligare köldmedium till exempel koldioxid och det är viktigt att du går igenom alternativen. Tycker du att det är svårt kan du kontakta en certifierad kylfirma som hjälper dig med detta. Installation eller andra ingrepp i kylkretsen får bara utföras av certifierade kylfirmor.

Aggregat som tas ur bruk

Du som har utrustning med köldmedier som gör att du är rapporteringsskyldig ska även meddela oss när den tas ur bruk. Detta görs i samband med den årliga rapporteringen.

.

Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09

Uppdaterad: