Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Gräva och schakta

Om du och ditt företag behöver göra markarbeten är det viktigt att du söker rätt tillstånd redan innan du påbörjar arbetet. På denna sida kan du läsa om vilka tillstånd du behöver och hur du ansöker om dessa.

grävskopa 

Arbeten på gator och allmän plats

Innan du ska gräva i allmän mark måste du ansöka om schakttillstånd hos gatuenheten. Allmän mark är bland annat kommunala gator och vägar, torg och grönområden. Ska grävarbetena ske på vägområdet utmed gator och vägar krävs utöver schakttillståndet även en trafikanordningsplan, TA-plan.

Trafikverket är tillståndsmyndighet för alla riks- och länsvägar, även de som går genom tätbebyggda områden.

E-tjänst Ansökan om schakttillstånd

Du ansöker om schakttillstånd via vår nya e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du loggar in med BankID och kommer snabbt igång med din ansökan!

Avgift för återställning efter schakt

Vi tar ut en avgift för återställning efter schakt. Avgiften motsvarar kommunens självkostnadspris med ett påslag på 50 %. Minimidebiteringen är 5 000 kronor per anmälan.

Om du inte har ansökt om schakttillstånd innan grävning påbörjas tar vi ut en avgift på 15 000 kronor (2024). Avgiften tas dock inte ut om en anmälan om akut åtgärd har gjorts innan arbetet påbörjas.

Gräva inom vattenskyddsområde

Om du ska gräva eller schakta inom ett vattenskyddsområde måste du först söka ett särskilt tillstånd hos miljö- och byggenheten.

Arbeten på annan mark

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att ändra höjdläget på mark mer än en halv meter och för att spränga. Det gäller även på din egen fastighet. Bygglovshandläggarna på miljö- och byggenheten kan ge mer information. 

.

Mika Eskelinen, Arbetsledare, 0325-181 41
Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef, 0325-181 93

Uppdaterad: